Alla blogginlägg

Sustainability 4 Everyone

Interested in sustainability but not sure where to start? Ready to make a positive impackt on your community? Learn more about sustainability in our new e-learning course as part of the SIRR Project!

Läs mer

Så skall vi bli klimatneutrala!

Så kom den äntligen, Sveriges klimathandlingsplan! En skrivelse om ca 250 sidor, men vi har sammanfattat de viktigaste punkterna i en mer lättillgänglig version för samhällets olika målgrupper.

Läs mer
Holohouse

Cirkulär ekonomi

Circularity Gap Report 2022 släpptes i april och ger en tydlig och alarmerande signal om hur mycket arbete det är kvar från att gå från linjär ekonomi till en cirkulär.

Läs mer
Holohouse

Den sociala hållbarheten får inte glömmas bort inom cirkulär ekonomi

Social hållbarhet innebär en rättvis fördelning av livsbetingelser så som utbildning, rättvisa och maktutövning samt att alla människor är delaktiga i samhällsutvecklingen. Inom cirkulär ekonomi tenderar sociala frågor att vara sekundära i förhållande till ekonomiska och ekologiska mål. Vi har punktat områden som behöver tas hänsyn till:

Läs mer