Hållbarhetsutbildning och innovationverktyg

Programmet HoloScope™

För att skapa genuin förflyttning mot en hållbar affärsmodell är det avgörande att alla inom företaget, oavsett roll, är utrustade med rätt kunskap, tänk och verktyg. Det räcker inte längre med att ha en “eldsjäl” eller att hållbarhetschefen ska dra hela lasset själv. Precis detta är vad HoloScope™ går ut på – att demokratisera hållbar utveckling för att hitta möjligheter, gap i marknaden och nya affärsidéer. För att alla ska kunna vara med är den helt digital, e-learningbaserad och mycket billigare än liknande utbildningar på marknaden.

Format

E-learning
+1-2 workshops med det närmsta teamet

Omfattning

Totalt ca 2 arbetsdagar utspritt över tid som förutbestäms beroende på arbetsbelastning. 

Pris

1750 SEK per månad per deltagare exkl. moms

Ge alla medarbetare en Agenda 2030-Lins genom HoloScope™

Programmets tre delar

 • Definition av hållbarhet och vikten av hållbarhetsarbete
 • Agenda 2030: vad är FNs 17 hållbarhetsmål och dess innebörd i företag
 • Hållbara affärsmodeller
 • Intressenter och intressent analyser
 • Cirklulärekonomi och livscykelperspektiv i business
 • Goda exempel på hållbara företag
 • Hållbarhetsfilosofi
 • Här får deltagarna chansen att identifiera möjligheter kopplade till hållbarhet i det företag, projekt, tjänst eller produkt som de jobbar med dagligen. De gör detta i mindre grupper med sitt närmsta team.
 • Workshopen kan utföras helt digitalt eller fysiskt.
 • Under kursens gång samlas input från alla deltagare. Nu är det dags för lednings/hållbarhetsgruppen och strategiska ledare inom företaget att ta denna input och alla idéer vidare.
 • I denna sista del sätter vi upp en workshop tillsammans med Miljöbron som ger verktyg för att systematiskt sortera bland idéerna som kom upp i del 2 och ta fram en handlingsplan för att genomföra dessa idéer. Vi kikar på affärsvärde, potential för att påverka SDG-målen positivt, kompetenskartläggning, nödvändiga resurser osv.
 • Resultatet blir en action-orienterad plan för att köra igång initiativen som har både högst affärsvärde och högst hållbarhetsvärde.
Holohouse
Holohouse

Nyutvecklad

Alla inom organisationen, oavsett roll, blir utrustade med gemensam kunskap och hållbarhetstänk. Detta kallar vi för att ha en Agenda 2030-lins.

Holohouse

Interaktiv

Kursen är helt digital och i ett användarvänligt format. Innehåller kortfattad text och är blandad med filmer för att enkelt öka kunskapen, intresset och engagemanget för hållbarhet.

Holohouse

Tillgänglig

Deltagaren kan ha utbildningen med sig i mobilen och på så sätt genomföra den på resande fot. Den går enkelt att dela upp i mindre pass eller göras i ett svep.

Vi berättar gärna mer.

HÖR AV DIG VIA MAIL ELLER TELEFON FÖR MER INFORMATION.

Miriam Markús Johansson, VD HoloHouse

Miriam Márkus-Johansson

VD

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93