Hur ska näringslivet ställa om till en cirkulär ekonomi tillsammans med studenter?

I ett försök att minska det cirkulära gapet och sätta fart på en cirkulär omställning har vi på HoloHouse gjort en insats i form av en förstudie som heter Looperate. Bakgrunden till Looperate var en idé som slog oss under förra året där vi funderade på frågan om hur långt verksamheter lyckats ta sig inom cirkulär ekonomi och hur studenter skulle kunna vara en del av detta. Vi såg en risk i att studenter idag inte får tillräckliga kunskaper om ämnet och inte tillräckligt många verklihetsförankrade uppgifter på sina lärosäten, där de får möjlighet att applicera teori i praktik. Risken med detta är att dagens studenter, om ingen insats utförs, inte kommer besitta de kunskaper som kommer att efterfrågas på en framtida marknad.

Tanken med denna förstudie har därför varit att utföra behovsanalyser på verksamheter som är materialintensiva och koldioxidstunga för att identifiera vilka områden som är mest pressade för att en cirkulär omställning ska kunna ta plats. Här har vi även tagit chansen att fråga vilka initiativ vi på HoloHouse skulle kunna bidra med i form av studentprojekt och digitala utbildningsinsatser som skulle kunna vara behjälpliga för att underlätta verksamheters omställning.

Utifrån de behovsanalyser som vi utfört hittills har vi identifierat många olika behov hos verksamheterna. Framförallt att det redan finns brist på internkompetens där digitala utbildningar hade varit behjälpliga och att det även finns bristande kunskap på vilka lagkrav som verksamheterna behöver följa framöver. En stor majoritet av de verksamheter vi har varit i kontakt med har haft en väldigt positiv syn på att arbeta mer med studenter. Gärna i explorativa former där studenter skulle kunna bidra med extern kunskap som på olika sätt skulle kunna implementeras i verksamhetens affärsmodell eller produktutveckling.

Förstudien Looperate är ännu inte avslutad utan är färdig först i juni. Fram tills dess finns det säkert fler områden att identifiera som verksamheterna behöver hjälp med. Det finns även fortsatt möjlighet att ta kontakt med oss om ett intresse finns för att delta.