Cirkulär ekonomi

När det gäller den svenska situationen i den cirkulära ekonomin så är särskilt intressant att läsa om påverkande lokala omständigheter såsom att vi har den största andel ensamhushåll i EU, att vi tenderar bo i stora, mindre yteffektiva hus, att vi har en omfattande gruvindustri som står för ca 90% av vårt totala avfall och att detta avfall på grund av bland annat komposition och att det uppstår i avlägsna norra delar av Sverige är svårare att återanvända/återvinna samt att vi är en nation i stark tillväxt och att antalet råvaror framför allt i konstruktionsindustrin kommer öka under många år framöver.

Länk till rapporten: circularity-gap.world/2022

Även om vi inte kan påverka alla parametrar som orsakar Sveriges låga cirkularitet (3.4%) så vill vi utmana oss själva och er att införa bestående ändringar i hur vi lever och konsumerar. Exempel på vad vi gjort är:

  1. Tillåta distansarbete för färre jobbresor
  2. Köpa in begagnade datorer och mobiler och använda dessa minst 4 år
  3. Utökade friskvårdstimmar då friskvård ger mer energi och ökat välmående
  4. Välja leverantörer som jobbar med hållbarhet
  5. Välja co-working som arbetsplats där vi är många på samma kontorsyta – mer yteffektivt
  6. Tänka mångfald i rekryteringar
  7. Ge våra partners möjlighet till ökad kunskap, inspiration och handlingskraft inom hållbara affärsmodeller genom våra e-learning program
  8. Tagit beslut om att inom kort införa ett certifieringssystem inom hållbarhet

Vad kommer ni att ändra redan i år för att bli mer cirkulära?

Länk till Podio formulär för svar