Om oss

Vi är en byrå som breddar perspektiven av hållbar utveckling och driver omställningen

Att se potentialen i att involvera alla i hållbar utveckling är grunden i allt vi gör och har gjort sedan vi startade 1997. Då som Miljöbron genom att skapa möten mellan näringsliv och akademi genom studentprojekt för kunskap- och kompetensdelning, nu som HoloHouse för att så snabbt som möjligt använda de erfarenheter det gett oss för att skapa socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbara affärer, inte bara för företagen utan även för människa och planet. Öka medvetenheten och värdet av allas roller i omställningen, oavsett om du är producent, konsument, arbetsgivare eller arbetstagare, lärare eller student.

0
Projects
0
Studenter
0
Organizations

Vad vi gör och vill åstadkomma

Uppdrag

Platsen som accelererar omställningen genom möten och kunskapsdelning mellan företag, organisationer, akademin, studenter och samhälle.

Löfte

Förse näringsliv och samhälle med de redskap som behövs för att möta människan och planetens krav på hållbara produkter och tjänster.

Metod

Förenade med akademin har vi tillgång till ny och relevant kunskap så att våra tjänster och utbildningar levererar hållbara lösningar på djupet.

Vår historia

I samband med att Göteborg var värdstad för friidrotts-VM 1995 involverades studenter att utveckla tjänster kommunikationstjänster för friidrottare, funktionärer och besökare. Det blev startskottet för att förena näringsliv och akademi genom studentprojekt.

Miljöbron grundas för att katalysera miljöarbetet hos företag och andra organisationer genom att rekrytera universitetsstudenter med relevant kompetens för uppdragen. 1998 bildades den idella föreningen och får den logotyp som efter 25 år med jämförelser till Migrationsverket (vi var först) går till historian.

Organisationen spreds i Västragötaland. Två år tidigare anställdes två verksamhetsutvecklare för få ytterligare fart på verksamheten och nå utanför Göteborg.

I Västragötaland involveras över 300 studenter från regionens lärosäten och 100 uppdragsgivare i olika hållbarhetsprojekt och Miljöbron etablerar en dotterorganisation i Skåne.

När FNs globala hållbarhetsmål kom, breddades perspektiven från att endast fokusera på Miljön till att också inkludera sociala och ekonomiska utmaningar, såsom cirkulärekonomi, hållbara affärsmodeller, social påverkan i leverantörskedjan. Tillsammans med Göteborgs Stad skapades det tvärvetenskapliga initiativet Re:Challange som resulterade med stöd av Vinnova i fyra Fixotek för lokalt återbruk.

Anlitades Miriam, med internationell bakgrund inom EU-projekt och miljöjuridik, som VD för att skala upp verksamheten så att våra metoder och modeller ska kunna vara till nytta för fler företag, kommuner och studenter.

Nu har vi skalat upp till en hållbarhetsbyrå med nya tjänster och projekt som ska hjälpa till att skapa hållbara affärsmodeller, utbilda medarbetare att använda sin kompetens för hållbar utveckling och hjälpa studenter att bli morgondagens förändingsagenter. Miljöbron blir HoloHouse.

Så arbetar vi med akademin

Holohouse

Ständig tillgång till relevant kunskap och drivande studenter

Genom vårt nära samarbete med akademin får vi inte bara tillgång till extra resurser i form av studenter som arbetar med företag och organisationers hållbarhetsutmaningar, vi har ständig tillgång till den senaste kunskapen inom flera tvärvetenskapliga områden vilket behövs för att ställa om näringsliv och samhälle med hänsyn till vår planet och alla människor. Detta omvandlar vi till allt från explorativa studentprojekt, till tjänster och utbildningar med specifik leverans.

Möt vårt team

HoloHouse - Hållbarhetsbyrå
Holohouse

TA REDA PÅ HUR VI KAN HJÄLPA DIG

Ta kontakt

Om du har frågor, önskemål eller funderingar får du gärna höra av dig till oss. Vi svarar på din förfrågan inom 24 timmar.