HoloHouse (tidigare Miljöbron) är en ideell, allmännyttig förening. Det betyder att alla intäkter och överskott bidrar direkt till vårt syfte: en hållbar utveckling. Bra va?

Projektet Miljöbron startades av bl.a. Svenskt Näringsliv och Göteborgs universitet år 1997. Några år senare blev projektet permanent i och med att föreningen Miljöbron bildades. Då som nu står hållbar utveckling i fokus för vårt tredubbla syfte: att utveckla företag, utveckla studenter och minska gapet mellan akademi och näringsliv.

Vår styrelse

HoloHouse förening styrelse | Mattias Dahl - ordförande - Where is my pony

Mattias Dahl

ORDFÖRANDE

Where is my pony

HoloHouse förening styrelse | Anders Sandoff - Vice ordförande Göteborgs universitet

Anders Sandoff

VICE ORDFÖRANDE

Göteborgs universitet

HoloHouse förening styrelse | Haben Tekie - Ledamot RISE numera hos Ramböll

Martin Alm

LEDAMOT

Where is my pony

HoloHouse förening styrelse | Stina Gottlieb - Ledamot - Sotenäs Symbioscenter

Stina Gottlieb

LEDAMOT

Sotenäs Symbioscenter

HoloHouse förening styrelse | Ulrika Lundqvist - Ledamot - Chalmers tekniska högskola

Ulrika Lundqvist

LEDAMOT

Chalmers tekniska högskola

HoloHouse förening styrelse | Linda Johansson - Ledamot - studerande och ägare av Fancy Planet

Linda Johansson

LEDAMOT

Fancy Planet

Daniel Brandt

LEDAMOT

Sustainable Innovation

Isabell Lindvall

LEDAMOT (STUDENT)

Studerande vid GU

Alicia Jakobsson

LEDAMOT (STUDENT)

Studerande vid GU

Holohouse | Kommunlinsen Agenda 2030

Årsmöten

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Alla medlemsorganisationer och alla studenter som engagerat sig i HoloHouse under året är välkomna att delta på årsmötet. Läs protokollen från tidigare årsmöten här:

Holohouse

Årsberättelser

I årsberättelsen sammanfattar föreningen året som gått. Vi lyfter intressanta händelser under året och redovisar statistik över vår påverkan. Läs våra tidigare årsberättelser här:

Press och media

Vi finns alltid tillgängliga för intervjuer och samtal om vår verksamhet och hållbar utveckling! Vill du använda vår logotyp så finns den att ladda ner nedan.

Miriam Markús Johansson, VD HoloHouse

Miriam Márkus-Johansson

VD

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93