HoloHouse (tidigare Miljöbron) är en ideell, allmännyttig förening. Det betyder att alla intäkter och överskott bidrar direkt till vårt syfte: en hållbar utveckling. Bra va?

Projektet Miljöbron startades av bl.a. Svenskt Näringsliv och Göteborgs universitet år 1997. Några år senare blev projektet permanent i och med att föreningen Miljöbron bildades. Då som nu står hållbar utveckling i fokus för vårt tredubbla syfte: att utveckla företag, utveckla studenter och minska gapet mellan akademi och näringsliv.

Vår styrelse

HoloHouse förening styrelse | Mattias Dahl - ordförande - Where is my pony

Mattias Dahl

ORDFÖRANDE

Where is my pony

HoloHouse förening styrelse | Anders Sandoff - Vice ordförande Göteborgs universitet

Anders Sandoff

VICE ORDFÖRANDE

Göteborgs universitet

HoloHouse förening styrelse | Haben Tekie - Ledamot RISE numera hos Ramböll
HoloHouse förening styrelse | Elina Åkerlind - Ledamot - Nordic Node

Elina Åkerlind

LEDAMOT

Nordic Node

HoloHouse förening styrelse | Stina Gottlieb - Ledamot - Sotenäs Symbioscenter

Stina Gottlieb

LEDAMOT

Sotenäs Symbioscenter

HoloHouse förening styrelse | Ulrika Lundqvist - Ledamot - Chalmers tekniska högskola

Ulrika Lundqvist

LEDAMOT

Chalmers tekniska högskola

HoloHouse förening styrelse | Nicole Lindau - Ledamot - studerande Göteborgs Universitet

Nicole Lindau

LEDAMOT (STUDENT)

Studerande Göteborgs universitet

HoloHouse förening styrelse | Linda Johansson - Ledamot - studerande och ägare av Fancy Planet

Linda Johansson

LEDAMOT (STUDENT)

Studerande & ägare av Fancy Planet

Holohouse | Kommunlinsen Agenda 2030

Årsmöten

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Alla medlemsorganisationer och alla studenter som engagerat sig i HoloHouse under året är välkomna att delta på årsmötet. Läs protokollen från tidigare årsmöten här:

Holohouse

Årsberättelser

I årsberättelsen sammanfattar föreningen året som gått. Vi lyfter intressanta händelser under året och redovisar statistik över vår påverkan. Läs våra tidigare årsberättelser här:

Press och media

Vi finns alltid tillgängliga för intervjuer och samtal om vår verksamhet och hållbar utveckling! Vill du använda vår logotyp så finns den att ladda ner i olika versioner nedan.

Holohouse | Miriam Márkus-Johansson, CEO

Miriam Márkus-Johansson

VD

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93

HoloHouse | David Sjöqvist

David Sjöqvist

Communications Manager

david(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 96