Resursbrist eller kunskapsbrist? Dags att jobba med kompetensförsörjning!

De olika stegen i kompetensförsörjningsprogrammet inom projektet 7H Kompetens

E-learning

Under 2020 hände mycket. Då lanserades bland annat HoloScope, vår innovativa e-learning, men under detta år utvecklades också en unik utbildningsmodul avsedd för företag att själva kartlägga sitt kompetensförsörjningsgap. Modulen ge dem dessutom flera verktyg att ta resultatet vidare. Hela utbildningen i sig fyller utöver kompetenskartläggningen även flera andra syften: att höja kunskapsnivå inom hållbarhet för hela företaget, skapa ett gemensamt språk för vad hållbarhet innebär specifikt för er, inspirera förändring, fånga upp idéer och ta fram en handlingsplan för att sätta kursen framåt.

Behovsanalys

För att riktigt komma nära och hitta gemensamma vägar framåt ingår i kompetensförsörjningsprogrammet en specifikt framtagen behovsanalys bestående av tre delar. Dessa områden berör: Verksamheten, affärsmodellen och värdekedjan; Kompetensförsörjning och Hållbarhet och innovation. Syftet är att skapa en bred bild och utmana existerande tankesätt för att sedan sätta en gemensam riktning och landa i vilka mål och utmaningar vi ska fokusera på i kompetensförsörjningsprogrammets fortsättning.

Booster

Som nästa steg i kompetensförsörjningsprogrammet får man delta i konceptet Booster. Som namnet antyder är detta ett sätt att boosta idéer genom att presentera någon av de utmaningar man tampas med och sedan låta dem gå igenom en grupp studenter som med blandade bakgrunder och egna perspektiv tar fram förslag på lösningar, nya idéer och rekommendationer för hur företaget kan ta sig framåt med utmaningen. Konceptet har genomförts under flera omgångar i flera år med intressant och givande resultat för både studenter och företag. Ett uppskattat moment är det att man även får ta dela av andra företags utmaningar och lösningsförslag, det blir ett sätt att inspireras av varandra.

Studentkraft

I denna del av kompetensförsörjningsprogrammet hjälps vi åt att ta fram en insats som passar just er. Var behöver ni extra stöd och muskler? Vilken utmaning behöver få en ordentlig knuff för att komma i mål? Vi formulerar, rekryterar och coachar studenter för att möta ert specifika behov. Behovet kan mötas genom att ta emot en praktikant som kommer in med nya perspektiv, ett undersökande examensarbete, ett kortare ideellt uppdrag eller genom att bli en del i samarbetet med en av våra många universitetskurser.

Gemensamt avslut

Innan året med ert kompetensförsörjningsprogram är slut så bjuder vi in samtliga deltagare under året för att gemensamt avslut. Där reflektera vi ihop kring våra lärdomar, utmaningar och lösningar som vi jobbat fram. Vid detta tillfälle kan vi inspireras av varandra och även ta del av andra goda exempel, för arbetet med hållbarhet och kompetensförsörjning behöver ju ske kontinuerligt. Efter deltagande i programmet har ni fått flera verktyg för att ta er vidare i detta arbete.

Från vision till handling!

Under åren har vi guidat och format flera företag genom kompetensförsörjningsprogrammet. De olika exemplen nedan kommer från Tranemo Metal, en legotillverkare av föremål i metall. Genom konkreta aktions kan vi se deras väg framåt.

  • Konkretisera & Identifiera: Hållbarhetsbegreppet är komplext. I det första uppdraget konkretiserades vad hållbarhet innebär för just Tranemo Metal, samt hur de strategiskt bör inkorporera hållbarhetsarbete i sin verksamhet.
  • Presentera & Strukturera: I följande uppdrag presenterades hur Tranemo Metal kan gå till väga för att hållbarhetsredovisa. Uppdraget tog även fram tydliga mål för ett strukturerat arbete.
  • Accelerera & Certifiera: Formatet var här ett kurssamarbete med studenter från Högskolan i Borås. De tog fram ett omfattande underlag om vad som krävs av Tranemo Metal för att bli miljöcertifierade.
  • Validera & Inkludera: Med omställningar kommer behovet av ny kompetens. Följande uppdrag gick därför ut på att validera olika utbildningsbakgrunder, något som även leder till ökad mångfald och en inkluderande arbetsplats.