Grundläggande Miljöutbildning: Allt du behöver veta

Grundläggande miljöutbildning är en utbildning som ger en översiktlig förståelse av miljöproblem och miljöledning. Det är en kurs som riktar sig till alla som vill öka sin kunskap om miljöfrågor, oavsett om man är anställd, egenföretagare eller intresserad av att bidra till en mer hållbar framtid. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad Grundläggande Miljöutbildning är, vad den innefattar och vilka som bör ta den, allt du behöver veta helt enkelt. Om du vill läsa mer om vår Grundläggande Miljöutbildning kan du hitta till den här.

Text: Marcelo Pino Guerrero

Vad är grundläggande miljöutbildning?

Grundläggande miljöutbildning är en utbildning som syftar till att ge deltagarna en grundläggande kunskap om miljöproblem och miljöledning. Utbildningen inkluderar grundläggande miljöfysik, miljökemi, miljöbiologi, miljöpåverkan och miljöledning.

Vem behöver genomgå grundläggande miljöutbildning?

Alla som vill öka sin kunskap om miljöproblem och miljöledning bör genomgå grundläggande miljöutbildning. Det är en kurs som är särskilt lämplig för personer som arbetar med miljöfrågor eller vill utveckla sitt miljökunnande.

Vilka ämnen behandlas i grundläggande miljöutbildning?

Grundläggande miljöutbildning behandlar en rad ämnen, däribland:

 • Grundläggande miljöfysik
 • Miljökemi
 • Miljöbiologi
 • Miljöpåverkan
 • Miljöledning
 • Miljölagstiftning
 • Miljöcertifiering

Hur lång tid tar det att genomföra grundläggande miljöutbildning?

Tiden det tar att genomföra grundläggande miljöutbildning kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare du väljer och vilken form av utbildning du väljer att ta. Vanligtvis kan det ta mellan 1-3 dagar att genomföra en grundläggande miljöutbildning. Om du väljer att gå via vår flexibla digitala utbildning kan denna göras online, utbildningen tar cirka tre timmar att utföra. Du kan alltså registreras precis när det passar dig bäst och utbildningen är anpassad för att kunna genomföras både via dator och mobil. Var som helst, när som helst, bara du har tillgång till internet. Med andra utbildningar krävs det ofta ett fysiskt deltagande vilket innebär en rad kostnader som eventuell logi, resa och att alla deltagare kan vara på plats samtidigt. Vid behov kan vi även knyta an workshops kopplade till detta.

Finns det några krav för att delta i grundläggande miljöutbildning?

Det finns inga särskilda krav för att delta i grundläggande miljöutbildning. De flesta utbildningsanordnare kräver dock att deltagarna har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska.

Hur kan jag anmäla mig till grundläggande miljöutbildning?

Du kan anmäla dig till grundläggande miljöutbildning genom att kontakta en utbildningsanordnare som erbjuder denna typ av utbildning. HoloHouse erbjuder Grundläggande Miljöutbildning online eller på plats, både på svenska och engelska. Om du vill veta mer kan du kontakta miriam(at)holohouse.se för att få direktkontakt.

Vilka fördelar finns det med att delta i grundläggande miljöutbildning?

Det finns flera fördelar med att delta i grundläggande miljöutbildning, däribland, detta bidrar även till att öka kompetensen i verksamheten:

 • Ökad kunskap om hållbarhet och miljöledning
 • Bättre förståelse för miljöproblem och dess påverkan
 • Förmåga att identifiera och hantera miljöproblem
 • Möjlighet att delta i miljöcertifiering
 • Ökad konkurrensfördel på arbetsmarknadenFör att läsa mer om kompetensförsörjning kan du följa denna länk.

Hur påverkar grundläggande miljöutbildning mitt arbete eller företag?

Att genomföra grundläggande miljöutbildning kan ha en positiv effekt på både ditt arbete och ditt företag. Du kommer att vara bättre rustad att hantera miljöproblem och det kan föra med sig ett ökat intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Dessutom kan det öka ditt företags konkurrenskraft och förbättra företagets rykte. För fler utbildningar och e-learnings som kan stötta detta eller ta er steget längre kan ni läsa mer om våra utbildningar här. Vi har exempelvis utbildningar som tar större innovativa steg och arbetar med Agenda 2030 (Globala Målen, SDGs) för företag eller organisationer. Vi har även utbildningar som riktar sig till kommunanställda. Du kan läsa mer om utbildningarna här.

När kan det krävas eller vara bra att ha en grundläggande miljöutbildning?

Det finns flera certifieringar eller anledningar till att genomföra en grundläggande miljöutbildning, däribland för:

 • ISO 14001 certifiering: En internationell standard för miljöledning och certifiering som är vanlig bland företag och organisationer.
 • Svensk Miljöbas (numera SUSA – Sustainable Standards): En standard för små och medelstora företag som vill miljöcertifiera sin verksamhet.
 • Avancerad miljöutbildning: För de som vill fördjupa sin kunskap inom miljöledning och certifiering, kan det vara en god idé att välja en avancerad miljöutbildning.

Hur kan jag kontakta en utbildningsanordnare för grundläggande miljöutbildning?

Du kan kontakta Holohouse för att ta reda på mer om grundläggande miljöutbildning och hur du anmäler dig till deras utbildning.

Vad täcker Grundläggande Miljöutbildning?

Grundläggande miljöutbildning täcker ämnen som är av relevans för en hållbar framtid. Fokus ligger på att lära ut om olika miljöaspekter såsom energihantering, avfallshantering, kemikaliehantering, transport, vattenhantering och miljöledningssystem. Denna utbildning ger också en god förståelse för miljöfrågor, lagar och regler som rör miljöområdet.

Grundläggande miljöutbildning används ofta som en introduktion för att sätta en gemensam förebild för alla i en organisation eller grupp. Det är en viktig startpunkt för att säkerställa att organisationen arbetar på samma sätt inom miljöområdet. Regler och standarder, särskilt ISO 14001 och Svensk Miljöbas, är också en viktig del av utbildningen.

Varför är grundläggande miljöutbildning viktig?

Grundläggande miljöutbildning är viktig för att se till att organisationer arbetar tillsammans på ett hållbart sätt. Hållbarhet är avgörande för att skydda vår planet, och det är viktigt att alla arbetar mot samma hållbara mål. Genom grundläggande miljöutbildning kan organisationer och grupper få kunskap om best practice-tips, förfaranden och policys som kan hjälpa till att skydda planeten, spara pengar och skapa en mer hållbar framtid för alla.

Vem behöver genomgå grundläggande miljöutbildning?

Alla som vill bidra till en hållbar arbetsmiljö, som arbetar i en organisation eller vill bli mer kunniga om miljöfrågor behöver genomgå grundläggande miljöutbildning. Det är särskilt viktigt för chefer och ledare att ha utbildningen för att säkerställa att miljöfrågor är en prioritet för hela organisationen.

Vilken nytta ger grundläggande miljöutbildning för arbetsplatsen?

Grundläggande miljöutbildning ger en förståelse och kompetens för miljöfrågor, vilket leder till att medarbetarna kan genomföra miljöbeslut på ett korrekt sätt. Därutöver kan grundläggande miljöutbildning också öka medarbetarnas kunskaper och påverka hur de tänker om och beter sig mot miljöfrågor.

En organisation som genomför utbildningen kan också visa upp sig som en ledare inom hållbarhet och miljöansvar, vilket kan öka varumärkesmedvetenheten och förtroendet från kunder, samarbetspartners och anställda.

Vill du genomföra grundläggande miljöutbildning för din organisation eller har du frågor om hur detta fungerar? Tveka inte att kontakta Holohouse.