Konsulttjänster

Vi levererar kunskap, drivkraft och resultat!

Vi är gärna en aktiv partner i ert hållbarhetsarbete. HoloHouse erbjuder en stor bredd med uppdrag inom miljö- och hållbarhet såsom hållbarhetsstrategier, analyser, kartläggningar och beräkningar kopplat till växthusgaser, omvärldsbevakningar, hållbarhetsrapporteringar och införandet av miljöledningssystem. Detta gör vi normalt sätt tillsammans med studentkonsulter som vi rekryterat in till vår studentkonsultpool. Vi jobbar endast med kvalificerade studenter som är i slutet på sin utbildning och som många gånger redan har viss praktisk erfarenhet av miljö- och hållbarhetsuppgifter. 

Det här får du av oss

Holohouse

Ringa in uppdraget

I detta stadier bestämmer vi uppdragets syfte och effekter, dvs. vad skall levereras och när samt vilka kunskaper behövs för att optimalt utfall.

Holohouse

Projektgenomförande

Team HoloHouse leder projektet  och stämmer av kontinuerligt med dig som kund för bästa integrering av projektet i organisationen.

Holohouse

Utvärdering och uppföljning

I sista steget görs en slutpresentation av uppdragets resultat och effekter, t.ex. i form av en workshop/avstämning med såväl studentkonsulter som uppdragsgivare.

Exempel på student(-konsult) uppdrag

Vår mest populära typer av konsulttjänster är:
 
  1. Hållbarhetsstrategi & – rapportering
  2. Olika typer av analyser
  3. CO2-kartläggningar
  4. Miljöledningssystem

Men vår expertis inom hållbarhet slutar inte där.
Vi kan även stödja dig med att kommunicera dina hållbarhetsarbete, projektledning och mycket mer!

Exempel på projekt vi har utfört

Vi har utvecklat och levererat skräddarsydda hållbarhetsutbildningar för en rad olika organisationer, inklusive Göteborgs universitet, Bertling och Processus. Dessa utbildningar har hjälpt organisationerna att förstå och hantera hållbarhetsfrågor på ett effektivt sätt.

Vi har genomfört omfattande CO2-kartläggningar för Lerum Energi, Fyrstad flygplats, Ytterbygg och Key Plants. Dessa kartläggningar har hjälpt dessa organisationer att identifiera sina största källor till koldioxidutsläpp och utveckla effektiva strategier för att minska dessa utsläpp.

Vi har hjälpt Forsman och Bodenfors, Surte åkeri, Bellis Växtmiljö, Lerum Energi och Precimeter Control att implementera robusta miljöledningssystem. Dessa system har hjälpt dem att förbättra sin miljöprestanda och uppfylla sina miljöskyldigheter.

Vi har arbetat med Restaurang Waste för att utveckla en hållbar affärsstrategi och ett manifest som reflekterar deras engagemang för hållbarhet.

Vi har utfört olika kartläggningar och analyser för Region Halland, Göteborgs universitet, Göteborgs stad och Byggföretagen. Dessa har inkluderat hållbarhetsaspekter i projekt inom regional utveckling, cykelinventering och hållbarhetsinitiativ som tagits genom samverkan mellan lärosäten och Göteborgs stad.

Vi har hjälpt KeyPlants att utveckla en hållbarhetsstrategi genom att genomföra en kartläggning, riskanalyser och utveckla en strategi.

Vi har utfört omfattande omvärldsanalyser och marknadsanalyser för FKAB. Dessa analyser har hjälpt FKAB att förstå sin position på marknaden och identifiera möjligheter för hållbar utveckling.

Vi har utfört en hållbarhetscheck för Handheld Group. Denna check har hjälpt Handheld Group att säkerställa att deras affärsmodell är hållbar och i linje med deras hållbarhetsmål.

Vi har utvecklat ett omfattande hållbarhetsprogram för Göteborgshotellen. Detta program har inkluderat individuell hållbarhetscoachning, utbildning och skapande av en inspirations- och kunskapsbank.

Vi har assisterat Ipinium, i partnerskap med stjärnkocken Tareq Taylor, i utvecklingen av en helt cirkulär premium-stekpanna, tillverkad av svenska återvunna material.

Är du nyfiken på att höra mer?
Har du ett projekt du tror att vi kan hjälpa dig med?

Holohouse

Vi berättar gärna mer.

HÖR AV DIG VIA MAIL ELLER TELEFON FÖR MER INFORMATION.

Miriam Markús Johansson, VD HoloHouse

Miriam Márkus-Johansson

VD

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93