Konsulttjänster och projektledning

Vi levererar kunskap och muskler för att nå era hållbarhetsmål.

Vi är gärna en aktiv och drivande partner i ert hållbarhetsarbete. HoloHouse erbjuder projektledning, rådgivning och strategiarbete. Vi utför en djupare behovsanalys där vi identifierar gap och möjligheter för utveckling. Utifrån resultatet på behovsanalysen sätter vi mål och indikatorer tillsammans, samt tar fram en färdplan. Tillsammans med våra drivna studentkonsulter genomför vi därefter de initiativ som behövs för att nå målen.

Det här får du av oss

Behovsanalys och uppstart

Vi sätter vi upp en workshop för att förstå din verksamhets behov. Därefter sätter vi tillsammans konkreta mål och indikatorer som vi kan följa upp längs med uppdraget.

Rådgivning/projektledning

Under uppdragets gång är vi mer än en extern part, vi blir en del av din organisation för att integrera resultaten i verksamheten på riktigt.

Verkställande

Med hjälp av studentkonsulter som har den kompetens uppdraget behöver genomförs uppdraget för att ta fram ett resultat som når målen vi satte vid start

Holohouse

Vi berättar gärna mer.

HÖR AV DIG VIA MAIL ELLER TELEFON FÖR MER INFORMATION.

Holohouse | Miriam Márkus-Johansson, CEO

Miriam Márkus-Johansson

VD

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93