Våra tjänster

Är utformade för att implementera hållbara affärsmodeller eller vara din extra resurs

Hållbar utveckling är idag vad digitalisering varit sedan 90-talet: ett måste. Diverse lagkrav, policy och incitament införs nu på EU och nationell nivå – och snart påverkas även de mindre bolagen. Men som företag finns inte bara hot utan också unika möjligheter att identifiera och implementera nya affärsidéer som skapar både lönsamhet och positiv inverkan unifrån FNs globala hållbarhetsmål.
Vi vill hjälpa er att hitta dessa möjligheter och arbeta med hållbarhet i hela verksamheten.

Holohouse

Utbildning och inspiration

Experterna jobbar hårt för att lösa de hållbarhetsutmaningar vi har idag. Nu räcker det inte längre med experterna, det är dags att inkludera fler kompetenser in i förändringsarbetet. För att skapa genuin förflyttning mot hållbara företag, kommuner eller samhällen i stort är det alltså viktigt att alla inom organisationen, oavsett roll, är utrustade med ett hållbarhetstänk. Bara då kommer både stora och små beslut som tas gå i rätt riktning.
Därför har vi utvecklat en e-learningplattform med utbildnings- och innovationsprogram som vi kallar Sustainactivity.

Konsultverksamhet och projektledning

För att möta behovet av skarpare leveranser med högre krav eller snabba deadlines så har vi utvecklat en konsultverksamhet. Den består dels av en studentkonsultpool med drivna och handplockade universitetsstudenter – och även av seniora rådgivare och projektledare från HoloHouse team. 
Uppdragen kan vara allt mellan livscykelanalyser och miljöledningssystem till hela hållbarhetsstrategier och genomlysning av leverantörskedjan.

Holohouse
Holohouse

Rekrytering

Söker din organisation en hållbarhetstalang? Vi har ett brett nätverk av både nyexaminerade studenter och mer erfarna yrkespersoner inom hållbarhetsområdet som kan matcha era rekryteringsbehov.

Vi kan sköta hela rekryteringen eller delar av den, helt upp till er.

Externfinansierade projekt

Vi driver projekt för att påskynda omställningen till ett hållbarare samhälle. Här har vi genom vår långa erfarenhet av hållbarhet och tillgång till ett stort nätverk möjlighet att vara med att utforma de insatser som kommer näringsliv och samhälle till bäst nytta.

Våra senaste insikter

Holohouse

TA REDA PÅ HUR VI KAN HJÄLPA DIG

Ta kontakt

Om du har frågor, önskemål eller funderingar får du gärna höra av dig till oss. Vi svarar på din förfrågan inom 24 timmar.