Behov och utmaningar för kvinnligt företagande

Antalet kvinnor som startar företag minskar. Idag är 26 % av Sveriges företag drivna av kvinnor, vilket är under EU-snittet. Sedan 1980 har denna siffra endast höjts med en procentenhet [4]. I projektet 7H Kompetens som HoloHouse just nu driver är syftet att skapa hållbara kompetensförsörjningsprogram för företag i Sjuhärad. Inom projektet har man uppmärksammat att många kvinnor som startat företag i Boråsregionen sedan har avvecklat företagen i ett tidigt skede. I denna rapport undersöks därför vilka utmaningar som kan ligga bakom och hur förutsättningar för kvinnligt företagande skulle kunna förbättras.

Text: Ellen Larsson

Om kvinnors företagande

Om man tittar på andelen kvinnliga företagsledare i just Sjuhärad så är siffran lägre än Sveriges totala siffra. För varje ingående kommun under 2020 såg det ut som följer: Borås 19 %, Ulricehamn, Herrljunga och Tranemo 16 %, Mark och Bollebygd 15 %, Vårgårda 13 % och Svenljunga 12 %, varav den sistnämna motsvarade plats 12 från botten av alla Sveriges 290 kommuner [5].

Rapporten ”Kvinnors företagande”, framtagen av Företagarna, Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network och Tillväxtverket kan bidra till att förstå vilka utmaningar och behov som kvinnliga företagare har. Rapporten baseras på närmre nittio djupintervjuer med kvinnliga företagsledare i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland och Uppsala län. Utgångspunkten i rapporten är att systemet behöver förändras för att det ska ske en förändring, inte kvinnors företagande. [2]

Enligt rapporten är drivkraften till att driva eget företag frihet och självständighet för många kvinnor. De flesta företag som styrs av kvinnor är soloföretag, och alla har inte ambitionen att växa, kanske just för att friheten kan begränsas om man skalar upp och börjar anställa. Den bransch där andelen kvinnliga företagsledare är högst är inom hår- och skönhetsvård och därefter kommer hälsa och sjukvård. Kvinnor leder till stor del personalintensiva företag, företag med kundkontakt eller konsultföretag och drabbades därför extra hårt under pandemin [2]. Enligt SCB har också fler kvinnor än män en anställning vid sidan av, som de kombinerar med eget företagande [11].

Hinder

Sandra Kastås, entreprenör och grundare till Orakel PR, ger uppslag på vilka hinder som kan stå i vägen för kvinnliga företagare i sin bok “Bli företagarinna – 10 mentala hinder till att starta företag och hur du övervinner dem”. Kastås menar dock att kvinnor och män har samma utmaningar men att kvinnor uppfattar dem i mycket större utsträckning. De hinder som tas upp i hennes bok är följande:

 • Otryggt att lämna en fast anställning.
 • Ekonomisk risk.
 • Krångliga regler.
 • För mycket jobb.
 • Svårt med kapital.
 • Svårt att kombinera med familj.
 • Saknar en bra affärsidé.
 • Ensamt och svårt att hitta en företagspartner.
 • Svårt och dyrt att rekrytera.
 • Företagande i kristider. [9]

Finansiering och kapital

Flera av hindren som Kastås tar upp handlar om pengar, och just finansiering och kapital är relevant för att förstå hur kvinnors möjligheter som företagare skiljer sig från mäns. Enligt Unconventional ventures gick endast 1 % av riskkapitalet i Sverige till kvinnor medan 96 % gick till män, och 4 % gick till team med både kvinnor och män, under 2019 [3]. Detta kan delvis bero på att många riskkapitalister är män och därför har mindre förståelse för produkter och tjänster som riktar sig till kvinnor [2].

Kvinnor tar dessutom generellt in färre externa finansiärer och tar färre lån, och summan de eventuellt lånar är lägre än lån tagna av män. De vill ofta att deras företag ska växa organiskt och använder sig hellre av egna pengar eller bidrag. Mer än hälften av kvinnorna i undersökningen visste inte vilka finansieringsmöjligheter det finns på marknaden och av de företag som aldrig sökt finansiering svarade 11 % att det berodde på att de inte ville vara i skuld eftersom ”det känns läskigt”. Man behöver därmed jobba med att marknadsföra vilka möjligheter som finns och öka förståelsen för olika typer av finansiering. [2]

Nätverk och strukturer

I ett avsnitt av Företagspodden, utgiven av Företagarna, diskuterar Sandra Kastås och två andra kvinnliga företagare bland annat innehållet i rapporten ”Kvinnors företagande”. Däribland nätverk och hur nätverk som bara består av kvinnor kan vara bra, men som också har sina nackdelar eftersom män oftast sitter på bättre kontakter och har bättre nätverk. Nätverken bör inte vara för homogena, både sett till kön, men också till position. För att få in fler kvinnor i mansdominerade nätverk handlar det mycket om att män ska släppa in fler kvinnor.[8]

I podcasten belyser de också hur mycket underliggande strukturer påverkar. Till exempel finns det studier som visat att exakt samma pitch får färre investeringar om det är en kvinna som pratar jämfört med en man. De ger även exempel på att det finns pitchevent som kombineras med bastu, golf och padel vilket inte alltid lockar kvinnor, utan snarare exkluderar dem. Att kommunicera andra förebilder än ”techsnubbar som spelar pingis” tror de är viktigt. I stället bör man lyfta fram kvinnliga mindre entreprenörer som är lätta att identifiera sig med, inte bara de allra mest framgångsrika kvinnorna som exempelvis Isabella Löwengrip. [8]

Vad tyckte företagarna?

En stor del av de tillfrågade företagarna i undersökningen ansåg inte att det var en nackdel att driva företag som kvinna, vilket är väldigt positivt. Samtidigt hade ungefär en tredjedel upplevt att de blivit ifrågasatta när det gäller kompetens, produkter eller tjänster i högre utsträckning än män, mötts av nonchalans från män eller fått högre krav ställda på sig jämfört med män, vilket visar att gamla strukturer fortfarande finns kvar. [2]

Nätverk, personlig rådgivning och finansiering är de tre viktigaste aspekterna för att ta sitt bolag vidare eller internationalisera det enligt rapporten. Många har kännedom om vilken hjälp man kan få för att starta företag, men däremot är de inte medvetna om vilka stöd som finns för att nå nya marknader med sitt företag. Dock är stöd för affärsutveckling och finansiering ofta inte anpassade för små- eller soloföretag, vilket är det många kvinnor driver. [2]

Politiska reformer

En del utmaningar skulle kunna underlättas genom förändring av politiska reformer. I podcasten tar de upp exempel som A-kassa. Idag behöver ett företag vara helt vilande för att få ut något från Akassan, vilket kan vara svårt för ett företag som har ambitionen att komma tillbaka och fortsätta driva bolaget. [8]

En annan viktig fråga är föräldraledighet, som kvinnor tar ut i högre grad än män. Det kan vara svårt att vara föräldraledig på heltid och driva eget företag samtidigt, om bokföring med mera måste skötas. Enligt rapporten ”Föräldrafällan 2.0” från 2019, även den gjord av Företagarna, uppgav två av tre företagare som har haft småbarn senaste fem åren att de skulle önska mer flexibilitet i föräldrapenningen för att ha möjlighet att göra vissa uppgifter på sitt företag. I undersökningen uppgav också var fjärde företagare att de haft problem med att få fastställt sin sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, av Försäkringskassan. Det vill säga den inkomst du får vid föräldraledighet eller sjukdom. Problemet uppstår eftersom företagare många gånger inte har jämna inkomster och tar ut regelbunden lön. Jämfört med Företagarnas undersökning fyra år tidigare hade färre personer haft problem med detta, men andelen var fortfarande högre bland kvinnor. [6]

I rapporten uppgavs även några förslag på reformer som skulle förbättra villkoren. Blanda annat att införa ett gemensamt inkomstunderlag som baseras på historiska inkomster, göra det möjligt att ge föräldradagar till närstående, räkna föräldrapenning på fem dagar och inte sju och att tillåta företagare att driva företag under föräldraledighet. [6]


Företagarna föreslår olika åtgärder som behöver genomföras för att få fler kvinnliga företagare. Det handlar bland annat om att göra det enklare för mindre företag att delta i offentlig upphandling, stärka välfärdsföretagandet och att sänka kostnaden för att anställa, då många kvinnor driver personalintensiva företag. [7]

Steg mot förbättring

Företagarna nämner också att det är viktigt att lära sig om entreprenörskap under sin utbildning, både på gymnasiet men också under högskoleutbildning [7]. Ung Företagsamhet, UF, är ett bra initiativ som faktiskt bidrar till att göra företagande mer jämställt. UF-företagen är nämligen mer jämställda än företag i näringlivet då det är lika många män som kvinnor som sitter på chefspositionerna. Dessutom har kvinnor som drivit UF-företag hela 80 % större sannolikhet att starta företag än de som inte gjort det [13].

För de som deltagit i studien som ligger till grund till rapporten ”Kvinnors företagande” och för de som verkar i berörda län går arbetet vidare genom finansiering från Tillväxtverket. Först ska djupare behovsanalyser genomföras och därefter erbjuds individuell rådgivning eller deltagande i en strategigrupp som ska ge kontaktytor, inspiration och utbyte. Förhoppningen är att sedan kunna göra detta nationellt applicerbart. En av slutsatserna från rapporten är att förståelsen för olika typer av finansiering måste öka och att finansiärer och företag måste hitta nya kontaktytor. [2]

Hjälp på vägen

Några som vill se förändring i frågan är initiativet WomEngage, som vill hitta en mötesplats för näringsliv och politik, och strävar efter att förbättra förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag. Detta gör de genom att

rikta sig till politiken [15]. Ett annat exempel är den EU-finansierade plattformen WEgate. De erbjuder stöd och råd kring att starta och driva företag, finansiering och ger även möjlighet till nätverkande [14].

En annan aktör som kan hjälpa kvinnliga företagare är Almi, ett statligt ägt riskkapitalbolag som arbetar med företagsutveckling. De erbjuder bland annat företagare att delta i mentorsprogram och på så sätt få kontakt med en mentor med kunskap och erfarenheter som kan hjälpa till att utveckla ditt företagande.[1]

Almi har även initierat projektet ”Starta smart” ihop med SEB och YEoS, Sveriges ledande nätverk för unga entreprenörer. I ett pilotprojekt fick tolv kvinnor hjälp med att ta sin idé till en verifierad affärsmodell. Kvinnorna träffades för att utveckla affärsidéer, skapa budgetar, skriva affärsplaner, pitcha idéer och dela med sig av med och motgångar. Charlotta Strand som var rådgivare och ledare i projektet menar att nyckeln till framgång är nätverk och förebilder. Pilotprojektet resulterade i att alla tolv medverkande startade upp sina företag, och de hoppas nu kunna fortsätta i andra delar av landet. [1]

Goda exempel

Ett exempel på en företagsledare som inte har behövt kompromissa mellan familj och karriär är revisionsföretaget PwC:s första kvinnliga VD Sofia Götmar Blomstedt. I en intervju med tidningen Balans berättar hon att hon inte hindrats av att vara kvinna utan att det snarare kan ha gynnat henne. Ett exempel på detta är att hon befordrats under alla hennes tre föräldraledigheter. Götmar Blomstedt upplever det som en seger att ha kunnat fortsätta vara kvinna, mamma och fru och samtidigt driva ett företag framåt. För att nå en ökad jämställdhet tror hon inte på att kvotera in kvinnor utan på att ge varje person individanpassad coachning. [11]

Ett lokalt exempel på två framgångsrika kvinnliga företagare är vinnarna av Årets unga företagare i Västra Götaland 2022. Närmare bestämt Caroline Johelid och Cathrine Hedlund som grundat företaget Mollis Care som tillverkar hårvårdsprodukter under varumärket Hjärtlig. De har skapat ekologiska, giftfria och allergivänliga produkter som blivit väldigt omtyckta. [8]

Caroline Johelid och Cathrine Hedlunds har en affärsidé med tydlig fokus på hållbarhet, och som kvinnor är de inte ensamma om detta. Enligt en rapport från Unconventional ventures har företag med minst en kvinna som grundare mer än dubbelt så hög sannolikhet att driva ett ”impact company” än företag som endast drivs av män. Med ”impact company” menas ett bolag med positiv social eller miljömässig påverkan som kan kopplas till de globala målen [3]. Att förbättra kvinnors möjligheter till att driva företag gynnar alltså inte bara jämställdheten i samhället, utan leder även till ökad hållbarhet, vilket är ytterligare ett incitament till att jobba för en förbättring.

Referenslista

Enterprise Europé network, Almi mälardalen, Företagarna.

Tillgänglig:

https://www.foretagarna.se/contentassets/ca906c41b35f454cbf7a5ee 4ce3736da/almi_rapport_kvinnors_foretagande_digital_uppslag_final

.pdf  

 • Elin Hammarberg, Hiske Jessen, Dara Nikolova, Michele Alberto Di Fonzo, Nora Bavery, Thea Messel. “The Funding Report”.

Unconventional Ventures. Oktober 2022. Tillgänglig: https://report2022.unconventional.vc/

4ce3736da/almi_rapport_kvinnors_foretagande_digital_uppslag_final .pdf

 • Företagarna (b). ”#Föräldrafällan 2.0”. Utan datum. Tillgänglig:

(1)https://www.foretagarna.se/politikpaverkan/rapporter/2019/foraldrafallan-2.0/

 • Företagarna (c). ”Företagarnas förslag för att öka kvinnors företagande”. 1 mars 2023. Tillgänglig:

https://www.foretagarna.se/contentassets/e8abcc6a782146dba60dd9 e1d66edf2c/foretagarnas-forslag-oka-kvinnors-foretagande230301.pdf

gotaland/2023/januari/arets-unga-foretagare-i-boras-koradeutmarkelsen-gick-till-systrana-pa-mollis-care/

 • Lina Skandevall, Julia Delin, Sandra Kastås.”#262: Bättre förutsättningar för kvinnors företagande”. Företagarpodden. 10 mars
 1. Tillgänglig:

https://www.foretagarna.se/foretagarpodden/2021/mars/foretagarpo dden-262/ 

Tidningen Balans. 25 februari 2021. Tillgänglig: https://tidningenbalans.se/artikel/sofia-gotmar-blomstedt-ledandelagspelare

 • “Supporting women in building their growth, focusing on their real everyday need”. Utan datum. Tillgänglig: