Japp, vi bryr oss

Dina uppgifter kommer att registreras i en databas. Därför ber vi dig att läsa igenom informationen nedan och att ge ditt samtycke om hur HoloHouse använder de uppgifter som du delger oss genom din anmälan.

Dina personliga data

All information som du lämnar här på blanketten förs in i HoloHouse’s databas. Vi sparar informationen i 10 år från det året du genomfört ditt projekt. Vi lämnar aldrig ut uppgifterna du lämnar här till någon annan utan att först fråga dig om lov. Du kan när som helst begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har sparat och skulle du önska bli borttagen skickar du ett mail till hello@holohouse.se eller ringer 031-202 789. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på felaktigt sätt finns alltid möjlighet att skicka ett klagomål till Datainspektionen.

Därför registrerar HoloHouse och sparar dina personuppgifter:

  •  Statistik: Vi finansieras delvis av universitet och andra offentliga verksamheter och rapporterar årligen våra resultat. I vissa fall kräver bland annat universiteten och högskolorna mer detaljerad information kring studenterna för att påvisa den enskilda identiteten av studenten. Informationen behövs även för att kunna göra eventuella långtidsuppföljningar av effekterna av vår verksamhet sparas även dina uppgifter till detta.
  • Medlemskap: När du genomför ett projekt med HoloHouse blir du medlem i den ideella förening som HoloHouse är. Ditt medlemskap i föreningen löper ut ett år efter att ditt projekt är avslutat.
  • Kommunikation: För att vi ska kunna hålla kontakt under projektet, skicka inbjudan till vårt årsmöte m.m.

Cookies

Cookies är små textfiler som skickas från HoloHouse’s webbservrar och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt.

  • Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.
  • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

Så använder HoloHouse cookies

Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig.

Funktionscookies förbättrar din upplevelse

Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel skickar en cookies dig automatiskt vidare till den förening du besökte senaste för att du enkelt ska hitta information som är relevant för dig.

Analyscookies hjälper oss att göra vår webbplats bättre

Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb och våra erbjudanden.

Så tackar du nej till cookies

Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas. Har din webbläsare stöd för ett så kallat ”inkognitoläge” kan du även aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbapp.

Ta bort cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om HoloHouse’s användning av cookies är du alltid välkommen att kontakta oss hello@holohouse.se