Insikter

Nyheter

Vi välkomnar Framtiden som ny partner!

Vi är på HoloHouse är glada att presentera Framtiden (Förvaltnings AB Framtiden) och bolagen som ingår i fastighetskoncernen som ny partner! Bolagens gemensamma kraftsamlingar inom området är inspirerande och vi ser fram emot vad vi och våra studenter kan bidra med och åstadkomma tillsammans.

Läs mer
HoloHouse | SIRR Multi-helix EU-projekt

Multi-helix i nytt spännande EU-projekt!

HoloHouse deltar i projektet Sustainability, Innovation and Resilience in Rural areas (SIRR) som pågår fram till 2027. Projektet stöds av Interreg North Sea Region, och utgår från en komplex samverkansmetod.

Läs mer

Blogginlägg

Sustainability 4 Everyone

Interested in sustainability but not sure where to start? Ready to make a positive impackt on your community? Learn more about sustainability in our new e-learning course as part of the SIRR Project!

Läs mer

Fallstudier

Från praktik till sommarjobb på Familjebostäder

Under våren 2024 gjorde Nora Jonhäll sin praktik på vår partner Familjebostäder. Allt gick fort från dess att Nora hörde av sig till att hon fick platsen hos dem. Sen flöt det på bra! Så bra att hon fick sommarjobb nu efter praktiken!

Läs mer
Holohouse

Praktiken på LunaMicro ledde till anställning

Att vara öppen och ärlig är viktigt när man tar sig an projekt, enligt Nanny Thorman. Med stöttning från HoloHouse och flera inblandade parter får man som student en trygg grund bakom sig i sitt projekt som ger förutsättningar för personlig utveckling och att nya dörrar öppnas.

Läs mer
Holohouse

Re:Challenge engagerar studenter för återbruk

I pilotprojektet Re:Challenge arbetade fyra uppdragsgivare och över trettio studenter från olika utbildningar och lärosäten tillsammans under fyra månader. Uppdraget: att utreda hur återbruk, delande och återvinning kan göras till en naturlig del av människors vardag.

Läs mer