Praktiken på LunaMicro ledde till anställning

Praktiken på LunaMicro ledde till anställning

Att vara öppen och ärlig är viktigt när man tar sig an projekt, enligt Nanny Thorman. Med stöttning från HoloHouse och flera inblandade parter får man som student en trygg grund bakom sig i sitt projekt som ger förutsättningar för personlig utveckling och att nya dörrar öppnas.

Vad fick dig att göra studentprojektet och vad hade du för förväntningar?

Jag kom i kontakt med HoloHouse (tidigare Miljöbron) när jag skulle göra en praktik vid samma företag som jag nu har en anställning hos. Till en början hade jag faktiskt inte så många förväntningar då jag inte tidigare haft kontakt med HoloHouse och därför inte riktigt förstod deras roll i projektet. Med tiden fick jag mer inblick och under både praktiken, samt senare projekt, uppskattade jag stödet från HoloHouse och möjligheten att få arbeta med spännande, intressanta uppdrag!

Dina erfarenheter av studentprojektet/projekten? (lärdomar, resultat, påverkan)

Jag har gjort flera projekt i samarbete med HoloHouse och alla har varit så givande! Framförallt är det en trygghet att ha en kontaktperson som är insatt i projektet men som inte tillhör Högskolan eller ett uppdragsgivande företag. Jag tycker även att kontakten jag haft med HoloHouse resulterat i väldigt intressanta och kunskapsgivande projekt. Det har alltid träffat rätt helt enkelt!

Vad är din sysselsättning idag? (jobb, extrajobb, studier etc)

Idag studerar jag masterprogrammet Resursåtervinning på Högskolan i Borås, en vidareutbildning som jag valde efter min examen som Textilingenjör. Samtidigt arbetar jag även deltid på start-up bolaget LunaMicro, samma företag som HoloHouse för ungefär 1 år sedan förmedlade mig till via en praktikplats.

Har du något medskick till andra studenter?

Att våga och vara ärlig! Efter examen kände jag mig ovetande inför arbetslivet och vad det hade att erbjuda. Men att våga, samtidigt som man är ärlig mot sig själv och vad man vill göra, det är mina bästa tips! Jag tycker att stöttningen från HoloHouse har hjälpt mig att våga ta mig ann olika uppdrag med ett öppet sinne.

Holohouse

Rekryteringen till denna praktik, ingick som en del i LunaMicro AB:s medverkan i vårt kompetensförsörjningsprojekt 7H Kompetens finansierat av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Fler case