Från praktik till sommarjobb på Familjebostäder

Från praktik till sommarjobb på Familjebostäder

Under våren 2024 gjorde Nora Jonhäll sin praktik på Familjebostäder som är en av våra partners på HoloHouse. Allt gick fort från dess att Nora hörde av sig till att hon träffade Familjebostäder och de som skulle handleda från deras sida och till att hon fick platsen hos dem. Sen flöt det på bra! Så bra att hon fick sommarjobb nu efter praktiken!

Vad fick du göra under din praktik?

Jag fick under praktiken framför allt genomföra ett uppdrag som handlade om arbetsmaskiner. Till arbetsmaskiner hör både små maskiner som exempelvis lövblås och röjsåg, och större maskiner som hjullastare och åkgräsklippare. Familjebostäder har som mål att de egna arbetsmaskinerna senast 2025 ska gå på el, biogas eller vätgas. Mitt arbete fokuserade framför allt på att elektrifiera maskinparken. Familjebostäder gjorde en inventering av sina arbetsmaskiner under 2023, och jag sammanställde datan för att få en överblick över hur läget ser ut just nu. Sedan gjorde jag enklare uträkningar och undersökningar om hur en framtida maskinpark skulle kunna se ut. Mitt uppdrag redovisades med en presentation och en rapport. Uppdraget var givande och jag fick ta stort eget ansvar. Min handledare Kent Olsson var ett viktigt stöd och bollplank när jag körde fast.

Något som var speciellt intressant?

Förutom mitt huvuduppdrag om arbetsmaskiner fick jag även följa med på andra miljörelaterade möten. Det var jättespännande!

Varför sökte du till praktikplatsen? Och har du något medskick till andra studenter?

Jag sökte praktikplatsen för att uppdraget kändes relevant för min utbildning. Jag studerar miljövetenskap på Göteborgs Universitet. Det var så roligt att få vara ute på praktik och jag rekommenderar varmt andra studenter att läsa en praktikkurs. Att få uppleva hur det är att jobba ute i verkligheten är en skön paus från vardagen med studier. Familjebostäder var en väldigt trevlig arbetsplats att vara på och jag fick väldigt trevligt bemötande. Kontakten med HoloHouse fungerade utmärkt och jag är så nöjd att jag sökte praktikplatsen. Nu ser jag fram emot att bli klar med skolan, och i sommar ska jag jobba som uthyrare hos Familjebostäder.

Familjebostäder är partner med oss genom att ingå i Framtids-koncernen. Läs mer om våra partners här.

Fler case