7H Kompetens

Välkommen till 7H Kompetens

Hur ska ni långsiktigt försörja företaget med rätt kompetens?  För att företag i Sjuhärad långsiktigt ska försörjas med rätt kompetens startades projektet 7H Kompetens med finansiering från Boråsregionen som huvud finansiär och där Västragötaland, Högskolan i Borås och HoloHouse är medfinansierärer. I 7H Kompetens arbetar HoloHouse med en utvald grupp företag för att skapa hållbara kompetensförsörjningsprogram för framtiden. Deltagandet är kostnadsfritt och bygger på fem steg som genomförs under 2021 för att stärka de medverkandes företagsverksamheter och värdeerbjudande.

Hållbarhetsutmaningarna ställer nya krav på företags kompetens, både lokalt och globalt. I 7H Kompetens arbetar HoloHouse med en utvald grupp företag för att skapa hållbara kompetensförsörjningsprogram för framtiden. Är ni ett av dem?

Vi söker företag som är i behov av:

Holohouse

Insikter

Kring den egna verksamhetens framtida kompetensbehov inom hållbar utveckling.

Holohouse

Skräddarsytt program

Ett kompetensförsörjnings-program skräddarsytt för företaget.

Holohouse

Studenter

Kontakt med studenter från universitet och högskola.

Vi väljer ut företag utifrån verksamhetens profil, storlek och behov. Intresse anmäls till miriam@holohouse.se och urvalsprocessen sker i samråd med projektets styrgrupp och samarbetspartners.

Projektets upplägg

2020: Partnerskap och behovsanalys

Under projektets första år utvecklar vi partnerskap och lägger grunden för kompetensförsörjningsprogrammen. Vi väljer ut de företag som har störst kompetensbehov, gör behovsanalyser tillsammans med er och bygger grunden till kompetensförsörjningsplaner. Fokuset ligger på studentkraft och hur studenters kompetens kan matchas med era behov.

2021: Utveckling och testning

Under projektets andra år testas och färdigställs kompetensförsörjningsprogrammen​. Vi genomför studentprojekt inom ert företag baserat på behovsanalysen som genomfördes år 2020. Programmen kan se olika ut beroende på bransch men kan innehålla t.ex. case-uppdrag, praktik, sommarjobb eller e-learning. Efter genomförda projekt utvärderas arbetet med målet att skapa standardiserade kompetensförsörjningsprogram riktade till er bransch.

2022: Uppskalning

Under projektets tredje år lyfter vi insikterna från första och andra året. Vi rullar ut standardiserade kompetensförsörjningsprogram i större skala med fler företag och studenter. Vi kvalitetssäkrar studenternas processer och verktyg, utvärderar och formulerar fortsatta insatser. Deltagande företag från år 1 och 2 är självklart välkomna att fortsätta samarbetet inom detta tredje år.

Frågor och svar

  • Att vara med i 7H Kompetens innebär att HoloHouse, tillsammans med er, utformar och genomför en kompetensförsörjningsplan för hållbarhet i ert företag. Målet är att bidra med ny kunskap kring företagets möjligheter i en hållbar utveckling, samt att knyta företaget närmare studenter på universitet och högskola.
  • De företag som väljs ut till 7H Kompetens deltar kostnadsfritt. Dock behöver ni utse en person som ansvarar för kontakten med projektet och studenterna. Denna person deltar i dialoger kring behov, utformning av kompetensförsörjningsprogrammet samt möter och vägleder studenter under projektets senare fas. Det går självklart bra att utse flera kontaktpersoner, så länge det är klart vem som ansvarar för vilken del i samarbetet.
  • Ett studentprojekt är en avgränsad uppgift som genomförs av studenter på en organisation eller företag. Studentprojekt kan vara t.ex. sommarjobb, praktikplatser, korta uppdrag eller examensarbeten. Ett studentprojekt utgår alltid från era behov. HoloHouse tar avstamp i er hållbarhetsstrategi, om en sådan finns, och genomför därefter en matchning mellan era utvecklingsområden och de resurser som finns i studenter på universitet och högskola. HoloHouse skriver projektbeskrivning och rekryterar studenter till samarbetsprojektet. Vi coachar, tillsammans med er, studenterna genom projektet. Efter avslutat projekt utvärderar vi tillsammans resultaten och lägger upp en plan för efterföljande samarbeten. Vanligtvis tar ett studentprojekt ca. 6-15 timmar av er arbetstid i anspråk.
Holohouse

Vi berättar gärna mer.

HÖR AV DIG VIA MAIL ELLER TELEFON FÖR MER INFORMATION.

Miriam Markús Johansson, VD HoloHouse

Miriam Márkus-Johansson

VD

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93