Värdefulla yrken

Holohouse Studentrapport Värdefulla yrken

Studentrapporten Värdefulla yrken av Carl Johannesson visualiserad av Sara Rivera Olsson.

Cirkulär ekonomi

Holohouse

Circularity Gap Report 2022 släpptes i april och ger en tydlig och alarmerande signal om hur mycket arbete det är kvar från att gå från linjär ekonomi till en cirkulär.

Den sociala hållbarheten får inte glömmas bort inom cirkulär ekonomi

Holohouse

Social hållbarhet innebär en rättvis fördelning av livsbetingelser så som utbildning, rättvisa och maktutövning samt att alla människor är delaktiga i samhällsutvecklingen. Inom cirkulär ekonomi tenderar sociala frågor att vara sekundära i förhållande till ekonomiska och ekologiska mål. Vi har punktat områden som behöver tas hänsyn till: