7H Kompetens 2.0

Välkommen till projektet för en hållbar kompetensförsörjning i Boråsregionen

Hur regionen långsiktigt ska försörjas med rätt kompetens är en utmaning som kräver kunskap och lyhördhet i en omvärld som i allt högre takt omformas. För att skapa de rätta förutsättningarna krävs samverkan och konkreta verktyg som kommuner och företag kan använda i arbetet för en hållbar kompetensförsörjning. 

7H kompetens 2.0 | Hållbar kompetensförsörjning i Boråsregionen

Därför startade HoloHouse f.d. Miljöbron 2020 projektet 7H Kompetens med medel från Boråsregionen som huvudfinansiär och Västra Götalandsregionen,  Högskolan i Borås och oss som medfinansierärer. För att läsa mer om Boråsregionens beslut kan du läsa mer om det här.

2022 ansökte HoloHouse till 7H Kompetens 2.0 som en förlängning av 7H Kompetens och delar från vårt Håll ut! projekt, detta projekt blev beviljat med samma finansiärer som tidigare år. Delarna från Håll ut! som 7H Kompetens 2.0 tar med är bland annat tillgången till Kommunlinsen och verktygslådan som togs fram under Håll ut! 2022.

Hållbarhetsutmaningarna ställer nya krav på företags kompetens, både lokalt och globalt. I 7H Kompetens 2.0 arbetar HoloHouse med en utvald grupp företag för att skapa hållbara kompetensförsörjningsprogram för framtiden. Även kommunerna inom Sjuhärad har möjlighet att ta del av programmet och verktygslådan. Deltagandet är kostnadsfritt och bygger på fyra steg som genomförs under 2023 för att stärka de medverkandes företagsverksamheter och värdeerbjudande.

Är ni ett av dem?

Läs mer om projektet: 7H Kompetens 2.0 

Kontakt

Vid funderingar eller intresse kontakta projektledaren Elin Ekström. 

 076-612 17 51