Looperate

HoloHouse | Externt finansierade projekt. Looperate

Looperate för en långsiktig och hållbar övergång till cirkulär ekonomi Looperate ska möjliggöra en långsiktig och hållbar övergång till cirkulär ekonomi i Region Halland och Västra Götalandsregionen där verksamheter ska kunna få stöttning av Miljöbron, akademin och studenter på ett inkluderande, kreativt och resurseffektivt sätt.