Looperate

för en långsiktig och hållbar övergång till cirkulär ekonomi

Looperate ska möjliggöra en långsiktig och hållbar övergång till cirkulär ekonomi i Region Halland och Västra Götalandsregionen där verksamheter ska kunna få stöttning av Miljöbron, akademin och studenter på ett inkluderande, kreativt och resurseffektivt sätt.

Typ:

Uppdragsgivare:

Förkunskaper:

Omfattning: 

Plats:

Kontaktperson:

Sista ansökningsdag