Internship

Internship

Praktik inom återbruk hos Lokalförvaltningen

Company introduction

Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Lokalförvaltningens uppdrag är att bygga, anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service.

Assignment

I samband med Lokalförvaltningens klimatomställningsarbete har cirkulär byggnation med fokus på ökad andel återbruk pekats ut som en huvudstrategi för att uppnå målet om en 90%-ig CO2 reduktion till 2030. Förvaltningen har idag outnyttjade materialresurser i form av exempelvis överbeställningar och spill från nybyggnation, återbrukbart material från rivnings- och ombyggnationsprojekt och felprojekterat material som behöver bytas ut. Det finns också inom förvaltningen ett antal förråd och lager där arbete påbörjats kring upprensning, strukturering och digitalisering.

Lokalförvaltningen önskar under 6 veckors tid få hjälp av två praktikanter för att göra en nulägesanalys kring förvaltningens materialströmmar som kan gå till återbruk. Uppdraget är uppdelat i tre delar:

  1. Att tillsammans med strategiansvarig färdigställa var återbrukbart material uppstår (i rivningsprojekt, ombyggnationer, lagerhållning, garantibesiktningar, överbeställningar) 2 dagars arbete (tre personers arbete)
  2. Identifiera vilket material som finns i flödet, var det finns och mängder. (ex träspill uppstår i alla nybyggnationsprojekt, rostfria bänkar finns i alla rivningsprojekt, armaturer blir vanligtvis liggande i verksamheternas förråd) 3 veckors arbete (två personers arbete)
  3. Digitalisering av befintliga förråd/lager och flöden 2 veckors arbete (två personer)


Utöver ovan tid behövs ca 3 dagars arbete för uppstart, utbildning/introduktion till inventeringsverktyget CCBuild och sammanställning av resultat.


Type of project: Internship
Client Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Scope: Praktikplatsen är lämplig för er som läser byggingenjörs- arkitektbakgrund för att främst är det bra att ha lite förförståelse kring olika typer av byggmaterial. Ni bör ha en praktikkurs.
Qualifications: Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen med start omgående hösten 2022. Omfattning i veckor kan diskuteras men gärna 8 veckor.
Location: Göteborg
Contact: Ebba Ekman
ebba(at)holohouse.se
+46 (0)31 300 03 91

Type of project:

Internship

Client

Göteborgs Stad, lokalförvaltningen

Scope:

Qualifications: 

Location:

Contact:

Sista ansökningsdag