Test 1

”Agenda 2030-linsen är en väldigt pedagogisk kurs som hjälpt oss få en bättre förståelse för de olika utmaningarna som Agenda 2030 fokuserar på och samtidigt hitta nya affärsmöjligheter. Vi har inte behövt utveckla nya tjänster eller produkter, utan bara titta på våra nuvarande lösningar från en annan vinkel för att förstå hur vi kan bidra […]

Looperate

HoloHouse | Externt finansierade projekt. Looperate

Looperate för en långsiktig och hållbar övergång till cirkulär ekonomi Looperate ska möjliggöra en långsiktig och hållbar övergång till cirkulär ekonomi i Region Halland och Västra Götalandsregionen där verksamheter ska kunna få stöttning av Miljöbron, akademin och studenter på ett inkluderande, kreativt och resurseffektivt sätt.