Integrationspakten | Nu drar vi strån till Stockholm

HoloHouse har blivit medlem i Integrationspakten Stockholms Stad och ser fram emot att bidra till att stärka integrationen i Stockholm.

Integration är en viktig del i den hållbara omställningen, det handlar om solidaritet. Ju fler människor som känner sig trygga desto enklare blir det att tillsammans arbeta med våra utmaningar. Att fler har möjligheten att delta i arbetslivet är ett sätt skapa integration en av anledningarna att vi är med i Integrationspakten. Det är av nyfikenhet och vår hållbarhetsfilosofi att alla roller spelar roll som vi samarbetar med Stockholms Stad i denna utmaning. Vi ser också genom våra kompetensförsörjningsprojekt en stor potential i att inkludera människors erfarenheter, kompetenser och drivkrafter som inte riktigt tas tillvara på den nuvarande arbetsmarknaden. Här kan vi bidra med nytänk och helhetsperspektiv.

Integrationspakten Stockholms Stad

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar cirka 400 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.