Vad är kompetensförsörjning?

1. Innehåll a. Vad är kompetensförsörjning? Vi är nog många som ställer oss frågan vad är kompetensförsörjning? Kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att företag alltid har tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt för att uppfylla sina affärsbehov. Detta är en dynamisk process som innebär att man förutser framtida behov, identifierar befintliga kompetensgap och utvecklar […]