Biodiversitet och hur vi kan bidra till dess bevarande

biodiversity blogpost with nordic animals and plants

Biodiversitet är ett begrepp som används för att beskriva den mångfald av livsformer som finns på jorden. Det inkluderar allt från små bakterier och växter till storslagna djur och fåglar. I Sverige finns det en rad hotade djur- och växtarter som behöver vårt skydd och stöd för att överleva. Det är viktigt att vi förstår […]

Vad är kompetensförsörjning?

1. Innehåll a. Vad är kompetensförsörjning? Vi är nog många som ställer oss frågan vad är kompetensförsörjning? Kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att företag alltid har tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt för att uppfylla sina affärsbehov. Detta är en dynamisk process som innebär att man förutser framtida behov, identifierar befintliga kompetensgap och utvecklar […]

Multi-helix i nytt spännande EU-projekt!

HoloHouse | SIRR Multi-helix EU-projekt

HoloHouse deltar i projektet Sustainability, Innovation and Resilience in Rural areas (SIRR) som pågår fram till 2027. Projektet stöds av Interreg North Sea Region, och utgår från en komplex samverkansmetod.

Praktik som Community Manager för digital samverkansarena

Holohouse

Var med och förbättra och utveckla Nordic Circular Arena så att det blir bättre samverkan mellan aktörerna och bättre innehåll på plattformen.
_________________________________________
Typ: Praktik
Uppdragsgivare: Cradlenet
Plats: Distans
Ämnesområde: Kommunikation, Hållbarhetsarbete, Samhällsplanering, Cirkulär ekonomi
Språk: Svenska
Ansökan: Öppen

Examensarbete för Hyresgästföreningen

Holohouse | Examensarbete för Hyresgästföreningen

Genomför ett meningsfullt ex-arbete för en av Sveriges största föreningar inom klimat eller trygghet.

_________________________________________
Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Plats: Göteborg, främst på distans
Ämnesområde: Hållbarhetsarbete, Samhällsplanering
Språk: Svenska
Ansökan: Öppen