Bli en del av en universitetskurs

Vi har många kurssamarbeten med GU, Chalmers, HB och HV inom en rad olika ämnesområde, allt från miljöledningssystem, till kartläggning av leverantörskedjor till LCA:er på produkter eller system. Ett enkelt sätt för er verksamhet att ta del av färsk kunskap och fler resurser!

De flesta kurser går oftast en gång om året, vissa två. Projektens omfattning varierar, vissa fortlöper över en termin andra i några veckor. Vi berättar gärna mer kring projektens omfattning och hur de kan passa er verksamhet:

Aktuella kurssamarbeten

Mer info och detaljer

Kurser med start under våren

Ska ni miljöcertifiera ert företag och vill ha hjälp att komma igång med arbetet? Studenterna hjälper er att bygga en bra grund för ett framtida miljöledningssystem. Går både till hösten och våren.​

Här har ni möjlighet att ta emot praktikanter med miljövetare bakgrund. Inom kursen får studenterna möjlighet att tillämpa sina förvärvade kunskaper i miljövetenskap på er arbetsplats. De får också teoretiska kunskaper om mål och riktlinjer för samhällets miljöarbete. Kursen går första halvan av terminen.

I denna kurs går studenter som läser bl.a. informatik, systemutveckling och programvaruutveckling. Kursen syftar till att ge studenterna kunskap i projektledning inom IT. Studenterna kan bl.a. utveckla appar, visualisera doktorsavhandlingar och utvärdera IT-system. Kursen går andra halvan av terminen.

Kurser med start under hösten

Hitta hållbara affärslösningar för maritima företag i detta samarbete. Denna kurs går på engelska på Chalmers Tekniska Högskola.​ Kursen går på halvfart under hela terminen på engelska. 

I denna kurs ska studenterna genomföra ett större utvecklingsprojekt för en uppdragsgivare. Projektet utförs i grupp där studenterna tillämpar kunskaper från teoridelen och använder relevanta metoder och verktyg. Teoridelen tar upp: programvarutekniska processer, agila metoder, typiska utvecklingsaktiviteter såsom kravinsamling, arkitektur och designval, implementering, verifiering och validering samt vidareutveckling av system. Kursen går under hela terminen.

Är du arbetsgivare och brottas med olika typer av personalrelaterade frågor? Då har ni möjlighet att få hjälp, av studenter från personalvetarprogrammet, med utredningar, undersökningar, analyser eller utvärderingar gällande arbetsmiljö, jämställdhet, integration, employer brandning, rekrytering, organisation, ledarskap, omställning, arbetsrätt eller kunskapsinventering. Kursen går första halvan av höstterminen.

I denna kurs kan ni få hjälp med att analysera material i er produkt, föreslå ersättning med mer biologiskt baserade material samt även få hjälp med att göra en SWOT analys av ett material eller produkt. Kursen går första halvan av terminen.

Har ni behov av att göra en livscykelanalys på någon produkt eller tjänst? Då har ni en kurs där studenterna hjälper utifrån vedertagna LCA metoder. Kursen omfattar viktiga begrepp som mål och omfattning, flödesscheman för  systemgränser, funktionella enheter, fördelning, inventarieanalys, klassificering,  karakterisering och viktning. Kursen går första halvan av höstterminen på engelska.

Elektroingenjörer från Chalmers studerar hållbar utveckling utifrån den senaste tekniken där de genom slutpresentationen ger er förutsättningar att ta ert utvecklingsarbete vidare. Denna kurs går på Chalmers Tekniska Högskola.​ Kursen går andra halvan av terminen. 

Få en analys av hur hållbar er leverantörskedja är och få strategier för hur den kan bli ännu bättre. Denna unika kurs går på Chalmers Tekniska Högskola.​ Kursen går andra halvan av terminen på engelska. 

Ska ni miljöcertifiera ert företag och vill ha hjälp att komma igång med arbetet? Studenterna hjälper er att bygga en bra grund för ett framtida miljöledningssystem. Kursen går på engelska, både på höstterminen och vårterminen.

Här har ni möjlighet att ta emot praktikanter med miljövetare bakgrund. Inom kursen får studenterna möjlighet att tillämpa sina förvärvade kunskaper i miljövetenskap på er arbetsplats. De får också teoretiska kunskaper om mål och riktlinjer för samhällets miljöarbete. Kursen går första halvan av terminen.

Studenterna arbetar i kursen med allt ifrån tekniska frågor kopplade till resurshantering till den ekonomiska och affärsmässiga delen i frågor om det cirkulära och hur det kan appliceras hos en verksamhet. Kursen går andra halvan av terminen på engelska.

Via oss kan ni få hjälp av studenter som läser kurserna Resource recovery and Circular Economy på Högskolan i Borås Fokus är avfallsminimering, återvinning, energiåtervinning och materialcykler men också etiska, sociala, legala och ekonomiska frågor. Hur påverkas samhället, vilka avfallsströmmar finns, hur byggs ett fungerande avfallshanteringssystem? Kursen går andra halvan av terminen.

I denna kurs så integreras ämneskunskap med praktiska övningar där studenterna ges möjlighet att tillämpa kunskap och färdigheter för att genomföra uppgifter i existerande projekt för offentlig eller ideell verksamhet. Studenterna kan göra allt ifrån risk-och omvärldsanalys kopplat till projektet, ta fram en strategi / schema för kommande perioder eller skriva nyhetsuppdateringar. Kursen går andra halvan av terminen.

Vad ni behöver tänka på

  • Att studenterna jobbar utifrån ett specifikt ramverk och tittar på parametrar utifrån detta
  • Att ni har möjlighet att ta emot studentgruppen med intresse
  • Att ni kan bistå studenterna med företagsspecifik information
  • Att en kontaktperson finns tillgänglig för frågor under projektets genomförande
  • Att ni har möjlighet att ge reseersättning till studenterna om er verksamhet ligger utanför Göteborg
  • Att ni efter projektets avslut fyller i utvärdering från HoloHouse

Vi berättar gärna mer.

Holohouse | Marcelo Pino Guerrero

Marcelo Pino Guerrero

Projektsamordnare

Holohouse

Elin Ekström

Projektsamordnare

Ett kollaborativt sätt att arbeta med hållbara leverantörkedjor

Ceren Altuntas Vural, professor vid Chalmers berättar att samarbetet förankrar deras kurs med industrin där studenter applicerar teoretiska modeller på industriernas utmaningar.