Bli en del av en universitetskurs

Vi samarbetar med kurser löpande från år till år. Det är ett enkelt sätt för er verksamhet att ta del av färsk kunskap och fler resurser. Här finner du våra aktuella kurssamarbeten, sammanfattning av processen för deltagande av kurssamarbeten och kontaktuppgifter. Vi berättar gärna mer kring projekten som fattning och hur de kan passa er verksamhet.

Ett kollaborativt sätt att arbeta med hållbara leverantörkedjor

Ceren Altuntas Vural, professor vid Chalmers berättar att samarbetet förankrar deras kurs med industrin där studenter applicerar teoretiska modeller på industriernas utmaningar.

Kurser med start under höstenPersonalvetare


Är du arbetsgivare och brottas med olika typer av personalrelaterade frågor. Hur ska vi få arbetsplatsen mer jämställd? Hur arbetar vi med integration? Kan vi förbättra arbetsmiljön för att få nöjdare anställda? Eller är ni allmänt intresserad av att utveckla ert personalarbete? Då har ni möjlighet att få hjälp, av studenter från personalvetarprogrammet, med utredningar, undersökningar, analyser eller utvärderingar gällande arbetsmiljö, jämställdhet, integration, employer brandning, rekrytering, organisation, ledarskap, omställning, arbetsrätt eller kunskapsinventering. Kursen går första halvan av höstterminen.Sustainable Supply Chains

I denna kurs får studenterna ett ramverk som de ska tillämpa på er verksamhet för att analysera er leverantörskedja. Ni får en analys av hur hållbar er leverantörskedja är, samt strategier för hur den kan bli ännu bättre. Kursen går andra halvan av terminen på engelska.Strategi, arkitektur och styrning

Letar ni efter sätt att digitalisera er verksamhet? Är ni på jakt efter lösningar som kan effektivisera er resursanvändning eller förbättra er arbetsmiljö? Utforska kopplingen mellan hållbarhet och IT. Kursen går andra halvan av terminen.Miljöteknik


Elektroingenjörer från Chalmers studerar hållbar utveckling utifrån den senaste tekniken där de genom slutpresentationen ger er förutsättningar att ta ert utvecklingsarbete vidare. Kursen går andra halvan av terminen.Towards Sustainable Shipping

Hitta hållbara affärslösningar för maritima företag i detta samarbete. Ni får en genomlysning av er verksamhet utifrån de 17 globala målen, en kartläggning av er påverkan, era möjligheter och risker, förslag till mål och handlingsplaner samt nyckeltal för de globala mål som är mest relevanta för er verksamhet. Kursen går på halvfart under hela terminen på engelska.Miljöledningssystem (MLS)

Ska ni miljöcertifiera ert företag och vill ha hjälp att komma igång med arbetet? Studenterna hjälper er att bygga en bra grund för ett framtida miljöledningssystem. Kursen går på engelska, både på höstterminen och vårterminen.Life Cycle Assessment

Har ni behov av att göra en livscykelanalys på någon produkt eller tjänst? Då har ni en kurs där studenterna hjälper utifrån vedertagna LCA metoder.  Kursen omfattar viktiga begrepp som mål och omfattning, flödesscheman för systemgränser, funktionella enheter, fördelning, inventarieanalys, klassificering, karakterisering och viktning. Kursen går första halvan av höstterminen på engelska.Biopolymerer


I denna kurs kan ni få hjälp med att analysera material i er produkt, föreslå ersättning med mer biologiskt baserade material samt även få hjälp med att göra en SWOT analys av ett material eller produkt. Kursen går första halvan av terminen.Resursåtervinning & Cirkulär ekonomi

Studenterna arbetar i kursen med allt ifrån tekniska frågor kopplade till resurshantering till den ekonomiska och affärsmässiga delen i frågor om det cirkulära och hur det kan appliceras hos en verksamhet. Kursen går andra halvan av terminen på engelska.

Kurser med start under vårenMiljöteknik och Miljöledning

Behöver ni sätta igång med ert miljö- och hållbarhetsarbete men inte vet var ni ska börja? En bra start är att genomföra en miljöutredning på er verksamhet. Identifiera er verksamhets betydande direkta och indirekta miljöpåverkan. Kursen går första halvan av terminen.Miljöledningssystem (MLS)

Ska ni miljöcertifiera ert företag och vill ha hjälp att komma igång med arbetet? Studenterna hjälper er att bygga en bra grund för ett framtida miljöledningssystem. Kursen går på engelska, både på höstterminen och vårterminen.

Vad ni behöver tänka på

  • Att studenterna jobbar utifrån ett specifikt ramverk och tittar på parametrar utifrån detta
  • Att ni har möjlighet att ta emot studentgruppen med intresse
  • Att ni kan bistå studenterna med företagsspecifik information
  • Att en kontaktperson finns tillgänglig för frågor under projektets genomförande
  • Att ni har möjlighet att ge reseersättning till studenterna om er verksamhet ligger utanför Göteborg
  • Att ni efter projektets avslut fyller i Miljöbrons utvärdering

Vi berättar gärna mer.

Holohouse | Marcelo Pino Guerrero

Marcelo Pino Guerrero

Projektsamordnare

Holohouse

Elin Ekström

Projektsamordnare

Holohouse

Ebba Ekman

Projektsamordnare

Holohouse

TA REDA PÅ HUR VI KAN HJÄLPA DIG

Ta kontakt

Om du har frågor, önskemål eller funderingar får du gärna höra av dig till oss. Vi svarar på din förfrågan inom 24 timmar.