Examensarbete

Examensarbete/Uppsats

Examensarbete för Hyresgästföreningen

Verksamhet

Hyresgästföreningen är en medlemsstyrd organisation. Föreningen representerar alla hyresgäster och har över 500 000 medlemmar. Deras vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Föreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad, såväl idag som i framtiden.

Hyresgästföreningens långsiktiga inriktning är att bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor. Agenda 2022 tydliggör vad Hyresgästföreningen ska prioritera att utveckla. Agendan styr det dagliga arbetet i hela föreningen och är utgångspunkten för organisationens verksamhetsplaner.

Uppgift

Uppdraget är att genomföra ett ex-arbete under vårterminen 2022 som fokuserar på att göra en omvärldsbevakning med kopplande litteratursammanställning och rekommendationer till Hyresgästföreningen. Ex-arbetet skall inom ett av följande teman:

– Trygghet – som även tangerar ett större perspektiv med samhällsutveckling i samklang med Hyresgästföreningens boende. Just trygghet är den viktigaste aspekten när Hyresgästföreningen i sina medlemsundersökningar frågar hyresgästerna vad som gör att man trivs med sitt boende. Hyresgästföreningens har tidigare utvecklat sin syn på hållbar stadsutvecklingen inom begreppet LITA. Där stadsutvecklingen behöver utgå ifrån att vara Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv. 

– Hållbarhet utveckling med fokus på kopplingen mellan boende och klimatfrågan. Några av perspektiven som behöver utforskas är klimat vid förvaltning, renovering, nyproduktion av fastigheter men även att ge förutsättningar för hyresgäst att leva klimatsmart. 

Examensarbete för Hyrsesgästföreningen skall vara relevant och kopplat till de strategiska dokument som nyligen antagits såsom Regionstyrelsens tre  prioriterade strategier 2022-2023. 


Läs mer om vad du som student kan få stöd av oss med.

Typ:

Examensarbete

Uppdragsgivare:

Hyresgästföreningen

Förkunskaper:

Vi söker en eller två studenter på kandidat eller masternivå. 

Omfattning: 

Hel eller deltid under våren 2022

Plats:

Hyresgästföreningen västra Sveriges kontor på Första Långgatan 17 B, 413 27 Göteborg

Kontaktperson:

Marcelo Angél Javier Pino Guerrero marcelo@holohouse.se +46726014405

Sista ansökningsdag

Ansökningsperioden är stängd