Looperate

För en långsiktig och hållbar övergång till cirkulär ekonomi

Looperate ska möjliggöra en långsiktig och hållbar övergång till cirkulär ekonomi i Region Halland och Västra Götalandsregionen där verksamheter ska kunna få stöttning av Miljöbron, akademin och studenter på ett inkluderande, kreativt och resurseffektivt sätt.

Vad är Looperate?

Det övergripande målet med förstudien är att undersöka möjligheterna till spetsinriktning inom cirkulär ekonomi i samverkan mellan akademi, student, företag och andra relevanta samverkansaktörer i Västra Götaland och Halland. Projektet syftar till att undersöka möjligheterna till långsiktig samverkan inom cirkulär ekonomi mellan Miljöbron och akademi, student, och företag i VGR och Region Halland. Detta i samklang med gällande nätverk, initiativ, näringslivets behov och de regionala strategierna inom hållbarhet och cirkuläritet.

Att vara med i Looperate innebär att Miljöbron, tillsammans med er, genomför en behovsanalys inom cirkulär ekonomi i ert företag. Målet är att bidra med ny kunskap kring företagets möjligheter till att ställa om till en cirkulär affärsmodell, samt att identifiera de gap som finns inom er bransch och er region. Vi undersöker även vilka behov som finns hos er för att genomgå en Cirkulärekonomisk e-learning utbildning som kan höja kompetensen på företaget.

Finansiärer

We'll happily tell you more.

GET IN TOUCH WITH US VIA MAIL OR TELEPHONE FOR MORE INFORMATION.

Holohouse | Miriam Márkus-Johansson, CEO

Miriam Márkus-Johansson

Projektägare looperate

miriam(at)holohouse.se  

+46 766 12 17 60

Holohouse | Marcelo Pino Guerrero

Marcelo Pino Guerrero

projektledare looperate

marcelo(at)holohouse.se  

+46 31 361 69 03

Holohouse

Ebba Ekman

Projektassistent Looperate

ebba(at)holohouse.se  

+46 31 300 03 91