Håll ut!

Kort om projektet "Håll ut!"

Håll Ut! 2021 är ett projekt som medfinansierades av Boråsregionen, och syftade under året till att kartlägga Sjuhäradskommunernas hållbarhetsarbete. Kartläggningen skedde genom en för projektet speciellt utformad enkätundersökning som följdes upp av djupintervjuer med intensifierade nyckelpersoner på kommunerna. resultatet sammanställdes sedan i rapporter och rekommendationer för varje kommun att ta vidare. Året 2021 avslutades med en gemensam kraftsamling utifrån de utmaningar som identifierats under året. Miljöbron samlade studenter med olika bakgrund som fick tänka fritt kring de utmaningar som presenterats för att komma fram till spännande gemensamma lösningar för kommunerna.

Genom Håll Ut!-projektets förlängning år 2022 kommer erfarenheterna från år 2020 och 2021 att vävas samman för att skapa en verktygslåda som syftar till att stärka kommunernas arbete för ett mer hållbart lokalt

We'll happily tell you more.

GET IN TOUCH WITH US VIA MAIL OR TELEPHONE FOR MORE INFORMATION.

Holohouse | Miriam Márkus-Johansson, CEO

Miriam Márkus-Johansson

CEO

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93