Boosting sustainable supply chains together with the academia

Ceren Altuntaş Vural, Associate Professor, Department of  Technology Management and Economics at Chalmers

Text: Ebba Ekman

Arbeta med era hållbara leverantörskedjor genom vårt samarbete med kursen Sustainable Supply Chains på Chalmers

Så jobbar vi med akademin  

Genom vårt nära samarbete med akademin driver vi inte bara projekt där studenter jobbar med företag- och organisationers hållbarhetsutmaningar, vi får även kontinuerligt tillgång till den senaste och mest relevanta tvärvetenskapliga kunskapen. Samarbetet är av stor vikt för oss och de vi arbetar med för ställa om till ett mer hållbart näringsliv och samhälle med hänsyn till vår planet och dess invånare. Det hjälper oss att navigera i allt från utforskande studentprojekt till våra tjänster och utbildningar med specifika leveranser.

Projektformerna vi erbjuder studenter är examensarbeten på kandidat och masternivå, praktikplatser och samarbeten med kurser på universitet och högskola. I våra kurssamarbeten kan ansvariga lärare ge studenter möjligheten att skapa kontakter och utföra projekt med företag och organisationer.

Holohouse | Ett kollaborativt sätt att arbeta med hållbara leverantörskedjor
HoloHouse at A Working Lab in Johanneberg Science Park, Göteborg

Universitetskurs i hållbara leverantörskedjor

Vi har samarbetat med kursen Sustainable Supply Chains vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg sedan 2019, och har fram till idag genomfört 23 projekt. I denna kurs arbetar studentgrupper med att analysera leverantörskedjor utifrån hållbarhetsperspektiv genom att använda de teoretiska modeller som de studerar på den data som lämnas in av uppdragsgivaren. Avslutningsvis presenteras resultaten för uppdragsgivaren. Inför nästa omgång av kursen som sker till hösten 2023 vill vi sprida denna information om samarbetet till nya företag och organisationer.

Kursen förser studenter med de teoretiska verktygen och förståelsen för hur de genom dem kan analysera leverantörskedjorna åt uppdragsgivaren för att ge rekommendationer på hur de kan utveckla sitt arbete hållbara leverantörskedjor. Kursen innehåller ämnen som hållbart inköp, hållbarhetsrisker, övervakning och kontroll av leverantörer, hur man gör produkter mer hållbara samt slutna leverantörskedjor och socialt ansvar.

När?

Kursen går mellan november och december varje år.

Vi tar in intresseanmälningar löpande från företag och organisationer fram till sensommaren.

Vad?

Studenterna gör ett första besök hos uppdragsgivaren eller träffar representanter via ett digitalt möte, för att sedan genomföra arbetet. Under projektperioden har studenterna kontakt med uppdragsgivaren och gör eventuellt ytterligare besök för att samla in mer information.

Resultat?

Studenterna gör en muntlig presentation och en skriftlig rapport på engelska. En separat presentation görs hos uppdragsgivaren av studentgruppen.

Ansvarig kurslärare om samarbetet

Ceren Altuntaş Vural, Associate Professor Technology Management and Economics at Chalmers, examiner and lecturer in Sustainable Supply Chains course Bli en del av en universitetskurs Kurssamarbete med Sustainable Supply Chains (hållbara leverantörskedjor)
Ceren Altuntaş Vural, Associate Professor, Department of  Technology Management and Economics at Chalmers, examiner and lecturer in Sustainable Supply Chains course

Vi har samarbetet med HoloHouse i kursen Sutainable Supply Chains i snart fem år och de är ett mycket värdefullt stöd i att bygga en kurs som uppfyller de flesta av studenternas förväntningar. Studenterna vill se exempel från det verkliga livet på hur de kan tillämpa olika former av hållbarhet i olika leverantörkedjor och projekt som genomförs i samarbete med HoloHouse ger dem denna möjlighet i varierande branscher. Det förankrar även vår kurs med industrin där teoretiska modeller appliceras på verkliga utmaningar. Student-gruppernas arbeten är väldigt uppskattade av oss, lärarlaget såsom uppdragsgivarna får användning av resultaten i sina verksamheter.

Comments from students who have participated in Sustainable Supply Chaincourse 2022: 

”Det har varit en väldigt bra erfarenhet genom hela projektet. Att få dyka ner i praktisk tillämpning av de modeller för hållbara leverantörskedjor som vi lär oss och få hjälpa företag i deras arbete, och som i vårt fall assistera vid implementering av en omvänd leverantörskedja har varit en fantastisk lärandeupplevelse och väldigt roligt dessutom.”

”Jag tycker det har varit utvecklande att arbeta tillsammans i grupp med ett riktigt företag. Samla information och tänka på potentiella utvecklingsområden för företaget var både roligt och utmanande. Det kändes värdefullt att använda kunskapen jag fick under kursen i en verklig kontext.”

”Hur jag förflyttades i kunskapsnivå inom ämnet till att brädda min förståelse och sätt att lära mig genom att använda kunskapen på ett verkligt case. Projektet ledde också till samarbete med uppdragsgivaren för mitt examensarbete på masternivå i cirkuläritet.”

Presentation av hållbara leverantörskedjor
Slutpresentationerna på Chalmers 2022

Nyfiken på att delta som uppdragsgivare?

Tveka inte att höra av dig till Ebba Ekman om du är intresserad av att delta i detta kurssamarbete.

ebba[at]holohouse.se

About us!