HoloHouse Trains Gothenburg Hotels in Sustainability and Environmental Management Systems

Hållbarhet är inte längre en växande trend, utan ett krav som många konsumenter ställer i sitt beslutsfattande. Inom besöksnäringen är detta inget undantag. Göteborg har fem år i rad blivit framröstad till världens mest hållbara stad att besöka enligt Global Destination Sustainability Index. En utmärkelse som lockar besökare och stärker samhället. I dagsläget jobbar många hotell i Göteborg med hållbarhet. På uppdrag av Göteborg & CO stöttar HoloHouse f.d. Miljöbron Göteborgshotellen ännu mer i arbetet med hållbar omställning.

Text: Nina Qvist

Turismens andel av Sveriges BNP har under 2000-talet legat runt 2.7%, vilket motsvarar ca 300 miljarder kronor. Hotell- och restaurangbranschen sysselsatte sammanlagt 202 000 personer i Sverige 2019. Enbart de anställda inom hotell och restaurang uppgör 3.9% av den totala sysselsättningen i Sverige. 

Besöksnäringen är den bransch som är hårdast drabbad av Corona-pandemin runt om i världen. Trots internationella och nationella insatser med ekonomiskt stöd och initiativ rapporterade hälften av alla företag inom hotell- och restaurangbranschen att de hade förlorat mer än 75% av sin omsättning i mars 2020. Därav uppger 78% av företagen att det finns en risk att deras verksamheter behöver avvecklas. Varpå ca 76 000 människor har blivit varslade under perioden. Hotell- och restaurangbranschen står för en tredjedel av antalet med 17 600 personer som blivit arbetslösa.  

Dessa siffror visar på att på att de befintliga affärsmodeller som besöksnäringen använder idag saknar resiliens och kräver nya lösningar och ändrade erbjudanden för att kunna återuppbygga näringen och samhällsekonomin.

Foto: Jennie Smith/Göteborg & Co

Foto: Beatrice Törnros/Göteborg & Co

Projektet

Genom att matcha studenter och hållbarhetsexpertis till rätt tjänster och behov har HoloHouse f.d. Miljöbron i över 25 år hjälpt företag med kompetensutveckling inom hållbarhet. Fokuset på miljöfrågor har blivit bredare och projekten inkluderar alla tre pelare av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Vi ville hitta en part där projektet kunde skapa fler värden. Vi hade bra erfarenhet av att samarbeta med Miljöbron sen tidigare och visste att kompetens inom hållbarhetsområdet fanns, men vi såg också att förutom att stötta destinationen och hotellen så kunde vi genom samarbetet också ge studenter möjlighet till arbetslivserfarenhet och insikt i en bransch som dessutom har stora utmaningar med kompetensförsörjning. Kanske kunde vi inspirera båda parter.

– Katarina Thorstensson, Sustainability Strategist & Destination Development · Göteborg & Co

I uppdraget arbetade Miljöbron med hotell inom Föreningen Göteborgshotellen. Hotellen fick stöttning av studentkonsulter i sitt arbete med hållbarhetsmärkningen Green Key. Syftet med samarbetet var att hjälpa verksamheter återhämta sig efter pandemin med hjälp av att arbeta med hållbar omställning. Samtidigt främjar detta hotellens konkurrenskraft och stärker varumärket Göteborg som världens mest hållbara stad.

Märkningen Green Key syftar främst till ekologisk hållbarhet. För att inkludera ytterligare dimensioner av hållbarhet innefattade projektet även kunskapshöjande insatser. En kunskapsbank innehållande en gemensam hållbarhetsstrategi och verktyg för att implementera denna framtogs. I eftermiddag samlar Miljöbron åter hotellen för att avsluta projektet med en utbildning i hållbara affärsmodeller. Utbildningen leds av Miljöbrons Martina Slättberg som föreläser och guidar hotellen mot affärsmöjligheter i hållbara lösningar.

Foto: Beatrice Törnros/Göteborg & Co


Det har varit ett roligt och utmanande projekt. Som hållbarhetscoach har jag verkligen fått en inblick i vilka utmaningar som kan finnas till implementering av hållbarhetsarbete. Jag lämnar projektet med större praktisk erfarenhet och nya kunskaper, inte minst inom projektplanering.

– Sabina Johansson, Studentkonsult
Läser Globala studier med inriktning humanekologi vid Göteborgs Universitet

Projektgrupp HoloHouse

Helena Callstam
Head of HR & Recruitment (Projektledare)

Nina Qvist 
Praktikstudent (Projektassistent)

Martina Slättberg
Head of Business Development (Utbildare)