Climate behaviour – a corporate responsibility

Climate behaviour - a corporate responsibility

What are the employer´s responsibility and mandate in regard to try to influence their employees to live more sustainably? Climepact is developing a new application that will have companies and municipalities working more closely with their employees on environmental and sustainability issues.

Finansiering av hållbarhetsprojekt

Holohouse Finansiering av hållbarhetsprojekt

Sveriges tredje största ö Orust vill bli klimat- och energineutrala. Nu har du möjlighet att följa upp tidigare genomfört arbete och vidareutveckla för att bidra att nå målet.

Hur mår Kungsbackas vattendrag

Hur mår Kungsbackas vattendrag

Vill du lära dig mer om hur kommuner jobbar med miljöövervakning och förvaltning av vattendrag? Då finns nu chansen att söka detta spännande projekt för Kungsbacka kommun.

Mjuka parametrar vid offentlig upphandling av tjänst

Mjuka parametrar vid offentlig upphandling av tjänst

Offentlig sektor står för mer än hälften av Sveriges inköp. Tänk om vi kunde göra de inköpen hållbara? Ta fram insikter för att underlätta hållbara inköp i offentlig sektor och knäck nöten till ett dubbelt så hållbart Sverige.