Hållbarhetsutbildning för hela kommunen

Går ni i tankar kring att ni vill höja kunskapen och engagemanget för hållbarhet i er kommun eller kommunala bolag? Då tänker ni rätt. När ledning och medarbetare genom hållbarhetsutbildningen Kommunlinsen Agenda 2030 får ett kunskapslyft och att de olika hållbarhetsaspekterna kopplat till framför de globala målen synliggörs så har ni bättre förutsättningar att möta de krav som ställs i ert arbete.

Format

E-learning

Omfattning

ca 3 timmar med möjlighet till fördjupning

Pris

1250 SEK per plats

Ge alla medarbetare en hållbarhetslins genom utbildningen Kommunlinsen Agenda 2030

Utbildningens innehåll

Utbildning

  • Kursintroduktion
  • Kommunernas hållbarhetsansvar
  • Grunder i hållbarhet
  • Hållbara strategier och verktyg
  • Exempel från verkligheten
  • Samverkan
  • Reflektion
  • Avslut och diplom
Holohouse
Holohouse

Nyutvecklad

Kommunlinsen Agenda 2030 är helt nyutvecklad och anpassad till frågorna, utmaningarna och möjligheterna till att bidra till en hållbar omställning genom kommunal verksamhet.

Holohouse

Interaktiv

Kursen är helt digital och i ett användarvänligt format. Innehåller kortfattad text och är blandad med filmer för att enkelt öka kunskapen, intresset och engagemanget för hållbarhet.

Holohouse

Tillgänglig

Det är lätt att koppla upp sig på våra utbildningar. Man kan köpa per plats eller som löpande licens där man själva styr över när kursen skall tas. Kursen är anpassad för alla tjänstemän oavsett sektor och tjänstenivå eller förtroendevald.

Vi berättar gärna mer.

HÖR AV DIG VIA MAIL ELLER TELEFON FÖR MER INFORMATION.

Miriam Markús Johansson, VD HoloHouse

Miriam Márkus-Johansson

VD

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93