Internship

Help Communications Agency Where is My Pony to Brainstorm the Future

Company introduction

Where is my pony är en strategisk kommunikations- och designbyrå med fokus på hållbarhet i Göteborg. Sedan 2010 har de stöttat näringsliv och offentlig sektor i arbetet med en hållbar omställning. Byrån består av 11 personer och har sitt kontor i Viktoriapassagen.

Assignment

Lågkonjunktur, skiftande politiska agendor, oroligheter i omvärlden, strängare lagkrav och riktlinjer från EU, en energisektor i exponentiell utveckling, avancerad digitalisering och ökad medvetenhet hos en bred allmänhet – det händer otroligt mycket, otroligt snabbt inom hållbarhetsfrågan. I tider av förändring är det särskilt viktigt med nya, inspirerande visioner som visar vägen framåt.

Så hur ser framtiden ut?

Where is my pony söker en eller ett par studenter som hjälper till att undersöka och analysera samtidens och framtidens utmaningar inom hållbarhet. Uppdraget går ut på att tillsammans med Where is my pony genomföra en omvärldsanalys och framtidsspaning för marknaden från det företagsekonomiska perspektivet. Vidare är också en konkurrensanalys/benchmarking av företag inom samma bransch som Where is my pony en viktig del av uppgiften för att kunna svara på frågan hur företaget kan utvecklas strategiskt framåt.

Uppdragsbeskrivningen formuleras vidare ihop med teamet på Where is my pony. Du kommer ha din bas på deras kontor i Victoriapassagen, Göteborg.

Type of project:

Internship

Client

Where is My Pony

Scope:

Praktiken är lämplig för dig som läser företagande/ekonomi och med ett intresse för hållbarhet och hållbart företagande. Du som söker bör ha kunskap i att utföra marknadsanalys och benchmarking samt vara insatt i och intresserad av hållbara affärsmodeller.

Qualifications: 

Praktiken bör omfatta 15 -30hp.

Location:

Göteborg

Contact:

Helena Callstam, Ina Ingelssonhelena@holohouse.se,ina@holohouse.se

Sista ansökningsdag

Rekrytering sker löpande