Internship

Inventera arbetsmaskiner

Company introduction

Familjebostäder är ett kommunalt bostadsbolag med nästan 20 000 bostäder fördelade över hela Göteborg. Som bostadsbolag arbetar de med många frågor som rör hållbarhet som till exempel energi, mobilitet och avfall. De arbetar även för att deras hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sitt boende. Läs mer på www.familjebostader.se

Assignment

Familjebostäder har som målsättning att endast använda fossilfria drivmedel i alla arbetsmaskiner alternativt använda batteridrivna arbetsmaskiner senast 2030. Detta är en del av bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Som ett led i detta arbete kommer nu Familjebostäder att implementera ett IT-systemstöd för att ha kunskap om vilka fordon, maskiner och annan lös egendom som finns i deras verksamheter.

Huvuduppgiften under din praktik hos Familjebostäder är, som ett steg på vägen mot detta mål, att göra en fullständig inventering av Familjebostäders alla arbetsmaskiner, stora som små, ute i verksamheten. Inventeringen ska resultera i en detaljerad förteckning och analys över de arbetsmaskiner som finns. Arbetet med inventering och uppmärkning av maskinerna kommer att ske ute på plats i våra områden/avdelningar tillsammans med personalen. På så sätt kan vi ha en diskussion med berörda om hur vi ser på framtidens maskinpark och arbetssätt.

Type of project:

Internship

Client

Familjebostäder i Göteborg AB, Framtiden

Scope:

Familjebostäder söker dig som har intresse för hållbarhet och läser på universitet/högskola/yrkeshögskola och har utfört eller har förståelse för inventering och samhällsplanering. Familjebostäder ser gärna att du är initiativtagande och organiserad – den typiska projektledaren helt enkelt. För att söka behöver du vara ansluten till en praktikkurs på universitet/högskola/yrkeshögskola. 

Qualifications: 

Praktik på hel- eller deltid under perioden april-juni eller höstterminen 2023. 

Location:

Göteborg

Contact:

Ebba Ekman ebba@holohouse.se 076 612 17 55

Sista ansökningsdag