Uppdrag,Examensarbete masternivå,Examensarbete kandidatnivå

Mänskliga beteenden kopplat till agerandet för miljön

Company introduction

Föreningen Orust Kretsloppsakademi bildades 2012 av en grupp drivna personer med ett  stort intresse för hur ett sunt och hållbart samhälle kan skapas. Föreningen verkar för att Orust ska bli ett hållbart kretsloppssamhälle miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Målsättningen är att bli en föregångare på resan mot ett mer hållbart samhälle. Genom att finnas till som en resurs och vara den samlande och pådrivande kraften stöttar, motiverar och engagerar Orust Kretsloppsakademi privatpersoner, företag och organisationer på Orust på resan mot ett hållbart samhälle på Sveriges tredje största ö.  

Assignment

För att kunna fortsätta klimatarbetet på Orust skulle en vidare forskning i både klimatkommunikation och personal proximity göras.  Du kommer att få undersöka mänskliga beteenden kopplat till agerandet för miljön utifrån ett tidigare arbete som utfördes under våren 2022.

personal proximity = fysisk närhet

Proxemics är studien av mänsklig användning av utrymme och de effekter som befolkningstätheten har på beteende, kommunikation och social interaktion. Proxemics är en bland flera underkategorier i studien av icke-verbal kommunikation, inklusive haptik (beröring), kinesik (kroppsrörelser), vokalteknik (paralanguage) och kronik (tidens struktur). 

Förslag på frågor som ska tas i beaktning i studien:

  • Hur kan vi arbeta vidare med personer med erfarenhet, personal proximity på ett effektivt sätt?
  • Även arbeta med andra kommunikationsstrategier ex. positiv förmedling mer effektivt? Hur ska man kommunicera för att strategier och hållbarhetsarbete ska få slagkraft? 

Själva frågeställningen kan formuleras ihop med HoloHouse och Orust Kretsloppsakademin. 

Type of project:

Uppdrag,Examensarbete masternivå,Examensarbete kandidatnivå

Client

Orust Kretsloppsakademi

Scope:

Examensarbetet lämpar sig för dig som läser på högskola/universitet med inriktning mot kommunikation, miljövetenskap, mänskligt beteende, hållbarhet eller liknande och är intresserad av hållbar samhällsutveckling. 

Qualifications: 

Examensarbetet omfattar 15-30 hp och kan anpassas till både kandidat och mastersnivå beroende på vinkling och avgränsning. Går även att omvandla projektet till ett uppdrag om man skulle vara intresserad av det. 

Location:

Orust kommun och distans

Contact:

Ebba Ekmanebba@miljobron.se076 612 17 55

Sista ansökningsdag