Sustainability investments in the academic sector

Mjuka parametrar vid offentlig upphandling av tjänst

Offentlig sektor står för mer än hälften av Sveriges inköp. Tänk om vi kunde göra de inköpen hållbara? Ta fram insikter för att underlätta hållbara inköp i offentlig sektor och knäck nöten till ett dubbelt så hållbart Sverige.