E-learning miljö & hållbarhet

Den gröna tråden i våra utbildningar, workshops och föreläsningar är att engagera alla oavsett roll.

Vi erbjuder digitala och interaktiva e-learningprogram som har sin grund i akademin men är skapta för att engagera och tilltala alla medlemmar i din organisation. Vi är kunniga men inte torra!

Holohouse

HoloScope™ (Agenda 2030-linsen)

För att växa på framtidens marknad krävs en genuin förflyttning mot hållbart företagande. Då är det viktigt att alla inom organisationen, oavsett roll, är utrustade med ett hållbarhetstänk och en gemensam grund att stå på. Därför har vi utvecklat ett utbildnings- och innovationsprogram som vi kallar Agenda 2030-linsen™. Programmet innehåller dels en grundläggande hållbarhetsutbildning och reflektionsdelar, men även en workshop-del för att knyta an de globala målen till er verksamhet, och era roller.

Holohouse

Grundläggande Hållbarhetsutbildning

Vill ni bredda ert fokus från miljöarbete till ett affärsdrivet perspektiv på hela hållbarhetsfrågan? I vår digitala och interaktiva Grundläggande hållbarhetsutbildning får ni, med affären i fokus, höja er kunskap inom hållbarhet, FN:s globala mål, cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller.

Holohouse

Grundläggande Miljöutbildning

Går ni i tankar kring miljöcertifiering, miljödiplomering eller vill ni utveckla ert hållbarhetsarbete? Vi kan hjälpa er med marknadens vassaste grundläggande miljöutbildning! Utbildningen är helt nyutvecklad, inklusive EUs klimatpaket, och innefattar allt från omvärldsbevakning till de senaste miljöpolicys och lagar som är viktiga att hålla koll på. Kursens standard är också helt i enlighet med ISO och Svensk Miljöbas.

Holohouse | Kommunlinsen Agenda 2030

Agenda 2030 - För Kommuner

Vill ni höja kunskapen och engagemanget för hållbarhet i er kommun eller kommunala bolag? Då tänker ni rätt. Genom att ledning och medarbetare får ett kunskapslyft och att de olika hållbarhetsaspekterna kopplat till framför allt Agenda 2030 målen synliggörs så har ni bättre förutsättningar att möta de krav som ställs i ert arbete.

Holohouse

Vi berättar gärna mer.

HÖR AV DIG VIA MAIL ELLER TELEFON FÖR MER INFORMATION.

Miriam Markús Johansson, VD HoloHouse

Miriam Márkus-Johansson

VD

miriam(at)holohouse.se  

+46 (0)31 300 03 93