Värdefulla yrken

Holohouse Studentrapport Värdefulla yrken

Studentrapporten Värdefulla yrken av Carl Johannesson visualiserad av Sara Rivera Olsson.

Affärsutvecklare inom hållbarhet

Holohouse

Where is my pony söker nu efter sin nästa medarbetare som kommer att ha en nyckelroll i organisationen för deras arbete med en hållbar omställning.
_________________________________________
Typ: Jobbannons
Företag: Where is my pony
Placering: Göteborg
Ämnesområde: Affärsutveckling, Kommunikation, Projektledning, Marknadsföring, Hållbarhetsarbete
Språk: Svenska
Sista ansökningsdatum: 2022-08-26

PRESSMEDDELANDE

Holohouse

I samband med att den ideella organisationen Miljöbron firar 25 år offentliggörs en ny riktning, satsning och ett namnbyte. ”Fler måste med på resan för att vi ska kunna nå våra hållbarhetsmål, inte bara experterna”, säger Miriam Márkus-Johansson, VD på HoloHouse.

Den sociala hållbarheten får inte glömmas bort inom cirkulär ekonomi

Holohouse

Social hållbarhet innebär en rättvis fördelning av livsbetingelser så som utbildning, rättvisa och maktutövning samt att alla människor är delaktiga i samhällsutvecklingen. Inom cirkulär ekonomi tenderar sociala frågor att vara sekundära i förhållande till ekonomiska och ekologiska mål. Vi har punktat områden som behöver tas hänsyn till:

Amanda startade eget bolag efter uppdraget

Holohouse

Det var bara ett par år sedan Amanda Borneke tog examen från masterprogrammet i miljökommunikation. Det är svårt att tro när du läser hennes CV. Hon driver egen konsultverksamhet, är kvalitets- och miljöansvarig i ett rivningsföretag, driver egen podcast och har kommit att bli en av landets ledande profiler inom cirkulärt byggande.