7H Kompetens 2.0 | Hållbar kompetensförsörjning

7H kompetens 2.0 | Hållbar kompetensförsörjning i Boråsregionen

7H Kompetens 2.0 Välkommen till projektet för en hållbar kompetensförsörjning i Boråsregionen Hur regionen långsiktigt ska försörjas med rätt kompetens är en utmaning som kräver kunskap och lyhördhet i en omvärld som i allt högre takt omformas. För att skapa de rätta förutsättningarna krävs samverkan och konkreta verktyg som kommuner och företag kan använda i […]

7H Kompetens

HoloHouse | Externt finansierade projekt, 7H kompetens

7H Kompetens Välkommen till 7H Kompetens Hur ska ni långsiktigt försörja företaget med rätt kompetens?  För att företag i Sjuhärad långsiktigt ska försörjas med rätt kompetens startades projektet 7H Kompetens med finansiering från Boråsregionen som huvud finansiär och där Västragötaland, Högskolan i Borås och HoloHouse är medfinansierärer. I 7H Kompetens arbetar HoloHouse med en utvald grupp […]

7h Kompetens

HoloHouse | Externt finansierade projekt, 7H kompetens

Vad är kompetensförsörjning?

1. Innehåll a. Vad är kompetensförsörjning? Vi är nog många som ställer oss frågan vad är kompetensförsörjning? Kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att företag alltid har tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt för att uppfylla sina affärsbehov. Detta är en dynamisk process som innebär att man förutser framtida behov, identifierar befintliga kompetensgap och utvecklar […]

Verktyg för långsiktig kompetensförsörjning blir tillgänglig för fler

7H kompetens 2.0 | Hållbar kompetensförsörjning i Boråsregionen

Verktyg och metoder för långsiktig kompetensförsörjning tas nu vidare i 7H Kompetens 2.0 för att nå flera i Boråsregionen.

Resursbrist eller kunskapsbrist? Dags att jobba med kompetensförsörjning!

Holohouse

Under de senaste åren har HoloHouse med finansiering från Boråsregionen utvecklat en femstegsraket inom kompetensförsörjning.

Behov och utmaningar för kvinnligt företagande

I det här inlägget beskriver vi de behov och utmaningar som finns i Sjuhärad gällande kvinnligt företagande.

HoloHouse på Nordic Sustainability Expo

Inspireras, inspirera och få med företag och organisationer att påskynda omställningen tillsammans med oss. Det är vad vi vill få ut av Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan 9-10 maj.

Praktiken på LunaMicro ledde till anställning

Holohouse

Att vara öppen och ärlig är viktigt när man tar sig an projekt, enligt Nanny Thorman. Med stöttning från HoloHouse och flera inblandade parter får man som student en trygg grund bakom sig i sitt projekt som ger förutsättningar för personlig utveckling och att nya dörrar öppnas.

Externt finansierade projekt

Holohouse | Externt finansierade projekt

Externt Finansierade Projekt I ett stort nätverk av organisationer, företag och studenter gror idéer som kan göra skillnad på riktigt Genom att driva egna projekt eller vara part i andras har vi möjlighet att förvekliga dessa idéer. Vi vet hur processerna går till och vad som krävs för att genomföra ett lyckat projekt. Det handlar […]