Praktik

Praktiksera på CSR Västsverige

Verksamhet

CSR Västsverige, Public & Private Social Responsibility Initiative, är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden förening som bildades år 2008.

Föreningens verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Halland och medlemsintäkter. Arbetet drivs av kansliet och styrs av en treårig strategi samt årliga verksamhetsplaner som antas av föreningens styrelse.

Hos CSR Västsverige får medlemmar från näringslivet, offentliga verksamheter, ideella föreningar och akademin chansen att träffas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra i sitt arbete med hållbar utveckling. I medlemsavgiften ingår även stöttning och rådgivning i det strategiska hållbarhetsarbetet, ämnesfördjupning och kompetensförsörjning.

Uppgift

CSR Västsverige erbjuder nu en spännande möjlighet för dig som student att göra din LIA eller praktik hos föreningen. Under LIA/praktik får du applicera dina teoretiska kunskaper och utveckla dig inom hållbarhetsarbete. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor inom miljö, socialt och ekonomi. Som praktikant får du arbeta med olika hållbarhetsinitiativ och projekt, event och nätverk. Arbetsuppgifter kommer delvis att anpassas utifrån dina intresse- och kompetensområden. Du får handledning och stöd, samt delta i projekt och aktiviteter som hållbarhetsanalyser och implementering av hållbarhetsstrategier. Vi söker engagerade studenter med intresse för hållbarhetsfrågor och förkunskaper inom området. Du bör vara självgående, metodisk och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Vi erbjuder en stimulerande och lärorik miljö

Typ:

Praktik

Uppdragsgivare:

CSR Västsverige

Förkunskaper:

Du dom söker läser en hållbarhetsinriktad utbildning på kandidat eller mastersnivå där praktikmoment ingår. Praktiken genomförs som en del av studierna.

Omfattning: 

Praktiken genomförs på hel eller halv termin, dvs 15 eller 30 hp.

Plats:

Göteborg

Kontaktperson:

Elin Ekström, Helena Callstam
Elin@miljobron.se,helena@holohouse.se
076121751

Sista ansökningsdag