Examensarbete kandidatnivå,Examensarbete masternivå

Miljökrav på byggprodukter – Incitament och uppföljning av ramavtalsleverantörer

Verksamhet

Var fjärde göteborgare bor hos koncernen. Framtidenkoncernen äger och förvaltar över 74 000 lägenheter över hela Göteborg. Det gör dem till Sveriges största allmännytta. Deras ägare är Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Koncernen består av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden och åtta dotterbolag. Deras bostadsförvaltande bolag är Bostads AB Poseidon, Göteborgs stads Bostads AB, Familjebostäder i Göteborg AB samt Gårdstensbostäder AB. I deras koncern ingår också Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Egnahem AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB. Utöver dessa åtta ingår även Bygga Hem i Göteborg AB.

 Framtidenkoncernen behöver förbättra sitt dagliga arbete med att följa upp vissa av sina miljökrav i ramavtal med sina leverantörer. Framtiden har ramavtal med olika typer av hantverkare och de är skyldiga att endast använda miljögodkända produkter samt föra en generell loggbok över de byggprodukter som används i systemet Byggvarubedömningen (BVB) för att få utföra arbete åt Framtidenkoncernen. Uppföljningen av detta krav har dock inte fungerat fullt ut och många ramavtalsentreprenörer saknar loggböcker helt medan andra har loggböcker som inte hålls helt uppdaterade under avtalsperioden.

Uppgift

Framtidenkoncernen vill ha hjälp med att sätta en struktur för uppföljning av miljökrav i ramavtal i allmänhet. Hur de kan arbeta med loggböckerna mer regelbundet i sitt dagliga arbete. Någon form av ansvarsanalys, när man ska ställa kravet och när/hur man ska stämma av. I sådana fall skulle studenterna intervjua några av ramavtalsleverantörerna och göra en liten uppföljning av loggböckerna i BVB. Detta fall kan också ta Göteborgs Stads perspektiv eftersom Framtidenkoncernen är ett kommunalt bolag och dessa miljökrav sätts generellt för stadens avtal för hantverkstjänster av förvaltningen för Inköp och upphandling.

Syftet med examensarbetet är att få en tydlighet i arbetet gällande miljökrav på byggprodukter i ramavtal och ett tydligare ansvarsupplägg gällande uppföljning och hantering av dessa krav.

Typ:

Examensarbete kandidatnivå,Examensarbete masternivå

Uppdragsgivare:

Framtiden

Förkunskaper:

Examensarbetet lämpar sig för er som läser en samhällsvetenskaplig/logistik eller teknisk utbildning kopplad till juridik, logistik, offentlig förvaltning, miljövetenskap eller liknande områden. Vi välkomnar även 2-3 studenter i team. 

Omfattning: 

Det här examensarbetet omfattar 15 hp på kandidat-nivå. Öppet för att ta en dialog för att formulera om och tillägga delar för att kunna utföras på master-nivå och omfatta 30 hp. 

Plats:

Göteborg

Kontaktperson:

Ebba Ekman, Elin Ekström
ebba@holohouse.se,Elin@miljobron.se
076 612 17 55,076121751

Sista ansökningsdag