Examensarbete masternivå,Examensarbete kandidatnivå,Praktik

Öka värdet genom utvecklat kvalitetsarbete i Kungsbacka kommun

Verksamhet

Förvaltningen för Services 

Förvaltningen för Service i Kungsbacka kommun ska utveckla och leverera tjänster med hög servicegrad till nytta för övriga förvaltningar och för kommunen som helhet.

Förvaltningen ansvarar för kommunens lokalförsörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Förvaltningen ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden. 

I förvaltningens ansvar ingår även att leverera tjänster utifrån flera samordningsperspektiv och ansvarar för kommunens kundcenter, den interna supportfunktionen Service direkt, drift- och support inom IT-området, rådgivningstjänster, fordonshantering, personalförsörjning samt kommunens inköpsfunktion.

Förvaltningen för Service ska utveckla och leverera tjänster genom ett partnerskap med övriga förvaltningar. Det innebär att Service ska agera proaktivt, arbeta utifrån övriga förvaltningars mål och ha tät dialog tillsammans.

Uppgift

Redan idag följer Service upp leverans och bemötande på ett kvalitativt sätt genom partnerdialoger med förvaltningarna. Detta genomförs systematiskt med tre dialoger per år och förvaltning. Förvaltningsledningen inom Service och respektive förvaltningschef är representerade i dialogerna. Partnerdialogerna har genomförts sedan 2020.

För att skapa största möjliga värde för kommunens verksamheter vill man nu på förvaltningen Service säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet ytterligare. För att verkligen förstå och ta reda på hur förvaltningen kan bidra till större värde ur ett social, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv behöver man få information direkt från de som arbetar i förvaltningarna som Service har partnerskap med. Man önskar därför hitta en metod för hur man kan komplettera partnerdialogerna. 

Förlagsvis kan projektet genomföras utifrån att studer/analyser av ett av Service verksamhetsområden eller  utifrån en av partnerförvaltningarnas perspektiv.

Typ:

Examensarbete masternivå,Examensarbete kandidatnivå,Praktik

Uppdragsgivare:

Kungsbacka kommun

Förkunskaper:

Vi söker dig som läser en utbildning inom offentlig förvaltning, affärsutveckling,  kvalitet eller annan relevant utbildning. Du har intresse av verksamhetsutveckling och kvalitetsledning.

Omfattning: 

Projektet kan anpassas till antingen en en praktik eller examensarebete på kandidat eller masterprogram.Projektet kan genomföras av en eller flera studenter som genomför det tillsammans eller med olika inriktningar. Det finns stor möjlighet för dig som student att vara med och påverka inriktning och omfattning.

Plats:

Kungsbacka / distans

Kontaktperson:

Helena Callstam
helena@holohouse.se

Sista ansökningsdag