Uppdrag, Examensarbete masternivå, Examensarbete kandidatnivå, Praktik

En hållbar och cirkulär textilindustri i Boråsregionen

Verksamhet

HoloHouse är en ideell förening som arbetar med att främja hållbar utveckling genom samarbeten mellan akademi och näringsliv. Sedan 1997 har de startat och drivit hållbarhetsprojekt genom att para ihop innovativa universitetsstudenter med erfarna företag och organisationer som har behov inom hållbar utveckling. HoloHouse har skapat värde för över 5000 studenter och 1800 organisationer genom mer än 2500 projekt.

7H Kompetens 2.0 är ett projekt som drivs av HoloHouse och finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. Projektet fokuserar på att främja en hållbar omställning inom genom att stärka företagens konkurrenskraft och öka attraktionskraften för nya investeringar och framtidens kompetensförsörjning.

7H Kompetens 2.0 erbjuder olika möjligheter för universitetsstudenter att engagera sig och bidra till en hållbar textilindustri, bland annat genom examensarbeten, praktik och kursprojekt. Projektet fokuserar på sex områden: utveckling av hållbara material, cirkulär design, lokal produktion och logistik, återvinning och återanvändning, kommunikation och marknadsföring samt affärsmodeller för hållbarhet.

Uppgift

Vill du bidra till en hållbar textilindustri? Genom ett ideellt studentprojekt eller examensarbete på masternivå eller kandidatnivå har du möjlighet att undersöka och utveckla nya material, designprocesser och affärsmodeller för en cirkulär textilindustri. Ditt projekt kommer att drivas inom ramen för 7H Kompetens 2.0, ett projekt som finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen och drivs under HoloHouse regi. Projektet fokuserar på att skapa hållbarhet genom samarbeten mellan akademi och näringsliv.

Textilindustrin står inför många utmaningar i sitt arbete mot en mer hållbar framtid, inklusive minskning av miljöpåverkan, ökad återvinning och återanvändning av material, främjande av lokalt producerade och distribuerade textilprodukter för att minska transportutsläpp, och utveckling av nya affärsmodeller för att främja hållbarhet och cirkularitet inom industrin.

Boråsregionen är ett intressant område för denna typ av projekt eftersom regionen har en lång historia inom textilindustrin och har en stark vilja att främja hållbarhet och innovation inom området. Utmaningar i Boråsregionen inkluderar att minska textilindustrins miljöpåverkan samtidigt som man bibehåller en konkurrenskraftig produktion, att främja lokal produktion och distribution för att minska transportutsläpp, och att utveckla nya affärsmodeller för att främja hållbarhet och cirkularitet inom industrin.

Du kommer att ha tillgång till expertis och resurser från både HoloHouse och andra samverkansparter inom projektet 7H Kompetens 2.0.

De områden som du kan utforska och utveckla inkluderar:

 • Utveckling av hållbara material: undersöka och utveckla nya material och tekniker för att minska textilindustrins miljöpåverkan.
 • Cirkulär design: anpassa designprocessen för att främja cirkularitet och lång livslängd för textilprodukter.
 • Lokal produktion och logistik: undersöka och utveckla nya modeller för lokal produktion och distribution av textilprodukter för att minska transportutsläpp och främja hållbarhet.
 • Återvinning och återanvändning: utveckla innovativa lösningar för att öka återvinning och återanvändning av textilavfall.
 • Kommunikation och marknadsföring: utveckla strategier för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor inom textilindustrin och främja hållbara konsumtionsvanor.
 • Affärsmodeller för hållbarhet: utforska och utveckla nya affärsmodeller för att främja hållbarhet och cirkularitet inom textilindustrin.
 • Digitalisering och teknologi: undersöka och utveckla nya teknologiska lösningar för att främja hållbarhet inom textilindustrin, t.ex. genom användning av artificiell intelligens och blockkedjeteknik för att spåra textilprodukters livscykel.

Dessa är bara några exempel och det finns många fler möjliga frågeställningar att undersöka inom området hållbar textilindustri:

 1. Hur kan nya material och tekniker utvecklas för att minska miljöpåverkan från textilindustrin?
 2. Vilka affärsmodeller kan främja hållbarhet och cirkularitet inom textilindustrin?
 3. Hur kan digitalisering och teknologi användas för att främja hållbarhet inom textilindustrin, t.ex. genom användning av artificiell intelligens och blockkedjeteknik för att spåra textilprodukters livscykel?
 4. Vilken roll spelar lokal produktion och logistik för att minska transportutsläpp och främja hållbarhet inom textilindustrin?
 5. Hur kan cirkulär design bidra till att öka livslängden för textilprodukter och främja cirkularitet inom textilindustrin?
 6. Vilka strategier kan användas för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor inom textilindustrin och främja hållbara konsumtionsvanor?
 7. Hur kan innovativa lösningar öka återvinning och återanvändning av textilavfall?

Ditt projekt kommer att ha en stor potential att göra verklig skillnad och förändra textilindustrin mot en mer hållbar framtid.

Typ:

Uppdrag,Examensarbete masternivå,Examensarbete kandidatnivå,Praktik

Uppdragsgivare:

HoloHouse

Förkunskaper:

Följande förkunskaper och kvalifikationer är önskvärda för att genomföra detta projekt:Kunskap inom textilindustrin och hållbarhetsfrågorErfarenhet av produktutveckling, designprocesser eller affärsmodellerFörmåga att ta egna initiativ och vara självgåendeGod kommunikationsförmåga och samarbetsförmågaKunskap i svenska och/eller engelskaProgram inom textilier, design, materialvetenskap, miljövetenskap, hållbarhet, affärsutveckling och teknologi kan vara lämpliga för denna uppgift. Det kan vara både kandidat- och masternivå.

Omfattning: 

Omfattningen av uppgiften beror på vilken typ av projekt det är (examensarbete, ideellt studentprojekt, osv.) och vilken nivå det är på (kandidat- eller masternivå). Vanligtvis varierar omfattningen mellan 15-30 högskolepoäng för kandidatprojekt och 30-60 högskolepoäng för masternivåprojekt. Men det kan variera beroende på institutionens och programmets krav. Obs! Det finns möjlighet till praktikplats, men vi måste först undersöka förfrågan med våra samverkansparter. Framförallt handlar det om att genomföra ett examensarbete eller ett ideellt studentuppdrag.

Plats:

Distans

Kontaktperson:

Marcelo Angél Javier Pino Guerrero, Ebba Ekman marcelo@holohouse.se, ebba@holohouse.se +46726014405, 076 612 17 55

Sista ansökningsdag