Examensarbete/Uppdrag

Finansiering av hållbarhetsprojekt

Verksamhet

Föreningen Orust Kretsloppsakademi bildades 2012 av en grupp drivna personer med ett  stort intresse för hur ett sunt och hållbart samhälle kan skapas. Föreningen verkar för att Orust ska bli ett hållbart kretsloppssamhälle miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Målsättningen är att bli en föregångare på resan mot ett mer hållbart samhälle. Genom att finnas till som en resurs och vara den samlande och pådrivande kraften stöttar, motiverar och engagerar Orust Kretsloppsakademi privatpersoner, företag och organisationer på Orust på resan mot ett hållbart samhälle på Sveriges tredje största ö.

Uppgift

För att kunna fortsätta klimatarbetet på Orust skulle en undersökning av olika finansieringsformer såsom potentiella investeringsmöjligheter, stöd och bidrag behöva utföras för att kunna genomföra de klimatanpassnings åtgärder som en tidigare student har tagit fram.

Nu kan du få möjligheten att ta vidare Orust Kretsloppsakademins  tidigare arbete och undersöka hur hållbarhetsarbetet och hållbarhetsprojekten fortsatt ska finansieras. Du kommer att få ta del av tidigare examensarbeten med sikte mot klimatneutralitet för Orust Kommun. Själva frågeställningen kan formuleras ihop med HoloHouse och Orust Kretsloppsakademin.

Typ:

Examensarbete/Uppdrag

Uppdragsgivare:

Orust Kretsloppsakademi

Förkunskaper:

Examensarbetet lämpar sig för dig som läser på högskola/universitet med inriktning mot miljövetenskap, företagsekonomi/finansiering, hållbarhet eller liknande och är intresserad av hållbar samhällsutveckling. 

Omfattning: 

Examensarbetet omfattar 15-30 hp och kan anpassas till både kandidat och mastersnivå beroende på vinkling och avgränsning. Går även att omvandla projektet till ett uppdrag om man skulle vara intresserad av det. 

Plats:

Orust kommun och distans

Kontaktperson:

Ebba Ekmanebba@miljobron.se076 612 17 55

Sista ansökningsdag