Praktik

Bidra till att göra vattenkraften än mer hållbar!

Verksamhet

Sverige ska både ställa om till förnybar energi och nå miljömålen om levande vattendrag. År 2020 beslutade regeringen om den nationella planen (NAP) för omprövning av vattenkraftverk och den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet för produktion av vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Planen har till uppgift att vara vägledande dokument och innehåller en tidsplan för ca 2 000 kraftverk med tillhörande anläggningar att under 20 år prövas i domstol.

Vattenkraftens Miljöfond är ett bolag som har i huvuduppgift att ge ekonomiskt stöd till verksamhetsutövare som är antagna till den nationella planen. Fondens syfte är att hjälpa verksamhetsutövare finansiera den process som leder fram till att ge svensk vattenkraft moderna miljövillkor samt de miljöåtgärder som krävs för att villkor ska uppfyllas.

Uppgift

Fonden söker nu en praktikant för att hjälpa till att göra en uppföljning av domstolsprövningarna inom NAP-processen. Du har till uppgift att samla in, kategorisera och analysera kvalitativa och kvantitativa data från de domstolsansökningar som har lämnats in till domstol. Vi önskar ta reda på vad prövningarna avser och vad verksamhetsutövarna yrkar om; om yrkanden överensstämmer med beslut om miljökvalitetsnormer; om ansökningarna skiljer sig mellan olika delar av landet eller mellan olika verksamhetsutövare och hur domstolarna hanterar inkomna ansökningar.

Insamling och analys av materialet ska bidra till att utvärdera och utveckla Fondens roll inom NAP-processen då vi strävar efter ständig förbättring av våra system, våra metoder och i vår relation till branschen.

Vi är ett litet bolag med god gemenskap och erbjuder dig en trevlig arbetsplats mitt i centrala Göteborg och en dedikerad handledare med stor erfarenhet av uppdraget.

Typ:

Praktik

Uppdragsgivare:

Vattenkraftens Miljöfond

Förkunskaper:

Uppgift på master eller kandidatnivå. Vi ser gärna att du studerat kurser inom miljörätt. Du har ett intresse för komplexa miljöfrågor, ett öga för detaljer och har en analytisk förmåga.

Omfattning: 

Hel- eller deltid hösten 2022

Plats:

Flexibel, antingen distans eller på kontor. Östra Hamngatan 30, 411 09 Göteborg, Sverige.

Kontaktperson:

Marcelo Angél Javier Pino Guerreromarcelo@holohouse.se+46726014405

Sista ansökningsdag