Studentkonsult

Bli studentkonsult på HoloHouse!

Verksamhet

HoloHouse skapar, förmedlar och coachar projekt mellan företag och studenter – alltid med hållbar utveckling i fokus. Vi säkerställer att företag får hjälp att tänka nytt och tänka större tillsammans med studenter från universitet och högskola. Studenter får utforska och utvecklas inom och bortom sin disciplin, bygga sitt nätverk, vara med och påverka vårt samhälles framtid i riktning mot de globala målen, men kanske framför allt: applicera den kunskap som de förvärvar under sin studietid i praktiken. Som student har du möjlighet att engagera dig på olika sätt. Vi erbjuder examensarbeten, praktikplatser, korta ideella uppdrag samt arvoderade uppdrag som studentkonsult på HoloHouse.

Våra kunder är alla organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete och ställa om verksamheter till mer hållbara affärsmodeller, oavsett bransch och storlek. Vi erbjuder tjänster med syfte att bidra till denna omställning. Vårt tjänsteutbud består av:

Partnerskap
Företag och andra organisationer blir medlemmar i vår förening och får då möjlighet att arbeta tillsammans med våra studenter i ”studentprojekt” (såsom exjobb, praktik eller case i kurser).

E-learning
Digitala hållbarhetsutbildningar

Rekrytering
Med fokus på tjänster inom hållbarhetområdet

Konsultuppdrag
Inom alla dimensioner av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk utveckling

Uppgift

Vi erbjuder konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhet. Vi söker just nu studenter som vill vara med i vår studentkonsultpool. Som konsult arbetar du i något av våra uppdrag tillsammans med ett team som leds av någon av Miljöbrons projektledare. Alla projekt ser olika ut beroende på uppdragets karaktär och omfattning. Exempel på konsultuppdrag som vi genomför är CO2-kartläggningar, miljöledningssystem och klimatberäkningar.

Som studentkonsult blir du en del av HoloHouse´s team. Du kommer att jobba i uppdrag som matchar din kompetens men du kommer även att ha möjlighet att delta i mindre projekt/uppdrag av mer generell karaktär.

Rekrytering till studentkonsultpoolen sker löpande så tveka inte att söka!

Typ:

Studentkonsult

Uppdragsgivare:

HoloHouse

Förkunskaper:

Till vår studentkonsultpool söker vi studenter med olika kompetenser och utbildningsbakgrund så som miljö, ekonomi, kommunikation, energi, teknik, IT, HR eller samhällsvetenskap. Troligtvis har du kunskaper inom något avföljande områden: miljöledning, affärsutveckling, klimatberäkningar, LCA, social hållbarhet eller kommunikation. Kanske har du andra spetskompetenser som du tror kan vara relevanta för att bredda och utveckla vårt erbjudande mot kund. Det är meriterande om du tidigare har genomfört projekt genom HoloHouse (tidigare Miljöbron).

Omfattning: 

Som studentkonsult i vår studentkonsultpool så kommer du att få erbjudande om deltagande i projekt då vi får in uppdrag som matchar din bakgrund och kompetens. Du utför uppdragen parallellt med studier och arbetstider bestäms i samråd med HoloHouse’s projektledare.

Plats:

Göteborg

Kontaktperson:

Helena Callstam helena@holohouse.se

Sista ansökningsdag