Praktik

Var med och implementera Älvstranden Utvecklings miljöledningssystem!

Verksamhet

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Bolagets kärnverksamhet är hållbar mark- och fastighetsutveckling med fokus på genomförande och uppdraget är att förverkliga Vision Älvstaden i de områden man utvecklar. Tillsammans med staden och i samarbete med näringslivet arbetar Älvstranden Utveckling för en hållbar stad, öppen för världen.

Sedan 1990-talet har Älvstranden Utveckling varit med och utvecklat Göteborg längs med Göta älv. Steg för steg har man fyllt varvs- och industriområden med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser. Bolaget äger stora ytor utvecklingsbar citynära mark längs båda sidor Göta älv och i många av de områdena ägs också fastigheter som man utvecklar och förvaltar.

Mer om information om Älvstranden hittar ni här!

Uppgift

Älvstranden Utveckling håller just nu på att införa och implementera ett miljöledningssystem som omfattar hela verksamheten. 

En extern konsultbyrå har fått uppdraget att genomföra en miljöutredning där betydande miljöaspekter identifieras. Utifrån dessa kommer även miljömål och handlingsplaner tas fram. Detta beräknas vara klart under hösten 2022 och det är då dags att implementera arbetet i verksamhetens olika delar. Ett system finns redan på plats för att hantera och dokumentera avvikelser.

Älvstranden Utveckling söker nu en eller två praktikanter som vill vara med och driva implementeringen av miljöledningssystemet. Det innebär t.ex. att genomföra workshops med anställda, samla in information och data samt identifiera och ta fram rutiner. Under praktiken kommer du få konkreta erfarenheter och kunskaper om hur ett större bolag praktiskt arbetar med miljöledningssystemets olika delar. 

Typ:

Praktik

Uppdragsgivare:

Älvstranden Utveckling

Förkunskaper:

Du som söker bör läsa praktikkurs med inriktning mot miljö och/eller hållbarhet. Du har troligtvis läst någon kurs inom miljöledningssystem eller har på annat sätt förvärvat dig kunskaper inom området.

Omfattning: 

Praktiken är lämplig för 1-2 studenter och kan anpassas till 15 eller 30 hp.

Plats:

Göteborg

Kontaktperson:

Marcelo Angél Javier Pino Guerrero, Helena Callstam marcelo@holohouse.se,helena@holohouse.se +46726014405

Sista ansökningsdag