Studentkonsult

Hållbarhetsstrategi för nytänkande bolag

Verksamhet

KeyPlants är ett riktigt spännande bolag i stark expansion. De är helt unika i sitt sätt att designa och producera modulbaserade anläggningar för läkemedelsproduktion världen över. Precis som Lego bygger de moduler i Sverige som sedan fraktas till olika platser internationellt, där en anläggning kan färdigställas på månader istället för år. Detta betyder att KeyPlants till exempel har möjliggjort en covidvaccin-produktion i Afrika och preventivmedelsproduktion på Cuba. Verksamheten består av flera olika tjänsteområden och kunderna är många av de stora globala läkemedelsbolagen.

Uppgift

KeyPlants har ambitiösa mål för att bolagets tillväxt ska göras så att affärsmodellerna, designen och produktionen utrustas för att hålla i längden. Men eftersom att bolaget växt så snabbt har man inte riktigt hunnit med att skapa och förankra en hållbarhetsstrategi.

För att all utveckling som nu sker i bolaget ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar krävs en strategi som är förankrad i verkligheten och i alla verksamhetens faktiska aktiviteter. Det är viktigt att identifiera risker men också de stora affärsmöjligheter som kommer med ett hållbarhetsperspektiv. 

Nu söker därför HoloHouse dig som vill bli studentkonsult (arvoderad) och därmed bli en del av vårt team. Din uppgift blir att hjälpa till att kartlägga hela KeyPlants verksamhet utifrån dess miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan (negativ och positiv). Utifrån denna kartläggning kommer du tillsammans med teamet på HoloHouse och andra studentkonsulter skapa en hållbarhetsstrategi som integreras i KeyPlants verksamhet och ser till att bolaget är mer utrustat för en lång, stadig och hållbar framtid. 

Du kan antingen söka detta projekt om du vill vara med på hela resan (ca 6 månader) eller bara vill vara med och bidra med kartläggningar under en del av projektets gång.

Typ:

Studentkonsult

Uppdragsgivare:

KeyPlants AB

Förkunskaper:

Vi söker dig som:
  • Helst är Stockholmsbaserad
  • Är driven och gillar att utforska nya vägar framåt
  • Är tillgänglig för en ca 20% anställning vid sidan av studier
  • Har kompetens inom något av följande: hållbar affärsutveckling, klimatberäkningar, social hållbarhet för företag, LCA, cirkulär ekonomi, leverantörskedjor, transport, avfall och/eller hållbarhetsstrategi. 
  • Oavsett område bör du ha god förståelse för hållbar utveckling och de globala målen

Omfattning: 

Projekt period: 22 augusti 2022 – ungefär 27 januari 2023

Plats:

Stockholm

Kontaktperson:

Ebba Ekman

ebba@holohouse.se

Sista ansökningsdag

Rullande under hösten 2022