Examensarbete masternivå

Mjuka parametrar vid offentlig upphandling av tjänst

Verksamhet

Friends Of Gothenburg Innovation (FOG) är ett kreativt team med rötter i Göteborg, vilket vårt namn antyder. Vi utför däremot projekt i hela Sverige åt företag, kommuner och myndigheter.

Vi är hållbarhetsdrivna och vårt mål är att förbättra samhällsbyggnadssektorns förmåga att samverka och använda innovation som ett verktyg för hållbar utveckling. På så sätt bidrar vi till långsiktig lönsamhet hos våra kunder och till städer som är livskraftiga, resurseffektiva och rättvisa.

Våra uppdrag är oftast inom komplexa fastighets- och stadsutvecklingsprocesser och vi arbetar idag med stora och små uppdragsgivare – alla med målet att skapa förändring för ett hållbart samhälle.

Läs gärna mer om oss och våra projekt på www.foginnovation.se

Vi tycker det är viktigt att bygga på fakta och beprövad kunskap. Vi samarbetar nära akademin och har forskare involverade i merparten av våra projekt. Studenters nyvunna kunskaper och förmåga att söka, lära, sammanställa och analysera kunskap är ett bra verktyg för att ta ett första steg mot att få upp nya frågor på agendan – och i förlängningen skapa förändring.

Vi har mångårig erfarenhet av att vägleda studenter i komplexa frågeställningar, vi har varit aktiva i Miljöbron näst intill sedan starten och sammanlagt har vi haft ett 40-tal kortare och längre studentprojekt under åren.

Många av de studentarbeten vi initierat har fått bryta ny mark, vi har ofta haft frågeställningar som gjort att studenterna fått söka den allra senaste kunskapen inom området. Vi har sedan följt upp dessa studentprojekt genom att lyfta in frågan i våra projekt där vi utvecklat frågan och ofta har studenternas idéer, i alla fall delar av dem, småningom blivit verklighet. Ibland går det snabbt, men ofta tar det minst fem år och ibland kan vägen in i mål vara 15 år bort.

Vi kan nog  ses som en krävande beställare som vill se resultat som går utöver det vanliga och vi har ofta komplexa frågeställningar. Vi försöker dock möta upp dessa krav med att vara generösa med coaching och nätverk för att ni skall lyckas väl och lägga grunden för ert framtida yrkesliv.

Vi ser gärna att ni är flera studenter som delar på samma uppgift och då allra helst med olika bakgrund. Sätt samman ert team med tanke på att belysa frågan från olika perspektiv eller kompetensbakgrund, det brukar ge ett bättre resultat.

Vi förväntar oss att ni skall vara självgående i ert arbete, i allt från projektupplägg till analys. Vi ser även gärna att ni sitter på vårt kontor (vi har just nu gott om plats för corona-säkrat arbete) men ni kan genomföra stora delar på distans också.

Uppgift

Samhället står inför stora utmaningar inom hållbarhetsområdet som kräver hög kompetens, förmåga att samverka och driva innovation. Detta arbetar vi med dagligen. Vi arbetar också med kommuner och offentliga organisationer (t.ex. statligt och kommunalt ägda bolag) som har ett stort behov av att stärka sin organisation eller sina projekt med skickliga konsulter som kan leverera tjänster som hjälper dem att möta framtidens utmaningar, t.ex. hållbarhetsexperter, stadsutvecklare, arkitekter, organisationskonsulter, processledare , innovationsledare mfl.

Offentliga organisationer står för över hälften av alla inköp i den svenska ekonomin. Att offentlig sektor har en absolut nyckelroll i att stimulera utvecklingen av hållbara produkter och tjänster är knappast en underdrift. Offentliga organisationer omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), en lag som skall säkra den likabehandling, transparens och förutsägbarhet som det offentliga har som krav på sig. Denna lag styr alltså hur offentliga organisationer ska genomföra sina inköp.

Vid upphandling enligt LOU finns många fler sätt att handla upp än vad som tillämpas av offentliga beställare. Ofta handlas komplexa tjänster där kvalitet efterfrågas, såsom t.ex. hållbarhetskompetens i stadsutvecklingsprocesser, upp med fastpris och med utvärderingsmodeller där olika ”kvalitetspoäng” ges till leverantören. Vi upplever att det ibland beror på bristande hållbarhetskunskap eller kunskap om vilka kvaliteter som går att handla upp på marknaden men allt för ofta så upplever vi snarare att kunskapen brister om de möjligheter och hinder som Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) ger. Vi har tyvärr sett allt för många upphandlingar där offererad kvalitet eller hållbarhetskompetens inte spelat någon roll, det har alltid varit lägsta pris som ändå givit kontrakt. Detta ser vi som ett hinder för hållbar utveckling då offentliga beställare inte lyckas handla upp den kompetens de behöver. Det ger även konsekvenser hos konsulter att de slutar satsa på vidareutbildning och kvalitet då det ändå inte ger kontrakt. Eller att riktigt skickliga konsulter, som offentliga organisationer skulle ha nytta av, helt enkelt väljer att inte svara på offentliga upphandlingar.

Denna uppgift inriktar sig primärt på hur man med LOU kan handla upp hållbara tjänster. Vilka olika förfaranden finns inom lagens ramar? Vilka metoder skall användas när i processen och till vilket projekt? Hur kan man utvärdera för att säkra att man får den kompetens man behöver utifrån sitt projekt och behov? Hur säkrar man likabehandling, transparens och förutsägbarhet och ger incitament till skickliga konsulter att lämna anbud till offentliga beställare?

Inom ramen för det här examensarbetet/uppsatsprojektet ska du ta fram ett stöd för hållbar upphandling riktat till offentliga organisationer. Baserat på forskningsläget, aktuella lagar och fallstudier får ni analysera möjligheter, utveckla modeller, utbildningsmaterial, metoder och mallar eller liknande för att underlätta processen. Verktygen får gärna testas med representanter från offentlig sektor. Dina resultat utvärderas sedan och ligger till grund för slutsatserna i din uppsats. Frågeställningen kan givetvis anpassas efter din studiebakgrund och specifika krav.

Slutsatserna som kan dras i ett sådant här uppsatsarbete är relevanta för stora delar av näringslivet. Ett lyckat projekt kan definitivt bli en språngbräda till många intressanta karriärer. Missa inte chansen att göra skillnad för ett hållbart näringsliv!

Typ:

Examensarbete masternivå

Uppdragsgivare:

Friends of Gothenburg Innovation (FOG)

Förkunskaper:

Examensarbetet lämpar sig för dig som läser en samhällsvetenskaplig eller teknisk utbildning kopplad till ekonomi, juridik, offentlig förvaltning, statsvetenskap, miljövetenskap eller liknande områden. Vi välkomnar även 2-3 studenter i team, då helst med olika bakgrund.

Omfattning: 

Det här examensarbetet omfattar 30 hp på avancerad nivå.

Plats:

Ni får gärna sitta på vårt kontor vid Järntorget i Göteborg men arbetet kan även drivas på distans.

Kontaktperson:

Ebba Ekmanebba@miljobron.se076 612 17 55

Sista ansökningsdag